VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

*Ticaret Müfettişi, Ticaret Bakanlığı- **Ticaret Başmüfettişi, Ticaret Bakanlığı

Emre ÇELİK* - Lütfi UYANIK**

  • Bu çalışmamızda akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren firmalarda yapılan denetimler neticesinde, fiyat hesaplama yöntemleri bağlamında proforma faturada beyan edilen kıymet ile gerçekleşen kıymet arasında oluşan matrah farklarının sebepleri tespit edilmiş, bu sebeple oluşabilecek hazine kayıpları örneklendirilmiş ve hazine kayıplarını önlemeye yönelik önerilerimiz sıralanmıştır. Bahse konu tespitlerin daha net anlaşılması amacıyla öncelikle akaryakıt sektöründeki temel kavramlar, dünya piyasasında fiyat oluşum süreçleri ve fiyatları etkileyen parametreler açıklanmıştır.