VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

*Kamu Maliyesi Öncelikli Alanı Araştırmacısı-Dr., SMMM

Begüm KİREŞCİ*- Sami Mahir KİREŞCİ**

  • Ahlaki değerlere dayalı vergi politikaları, vergi politikalarının ahlaki değerleri gözeterek oluşturulması ve uygulanmasıdır. Bu politikalar, vergi ödemenin ahlaki bir sorumluluk olduğunu, vergi kaçırmanın ve vergi hilelerinin ahlaka aykırı olduğunu, vergi adaletinin ve vergi eşitliğinin ahlaki bir gereklilik olduğunu vurgulamaktadır. Ahlaki değerlere dayalı vergi politikaları hem devletin hem de vatandaşların vergi konusunda ahlaki bir bilinç ve ahlaki bir davranış sergilemelerini amaçlamaktadır. Bu amaçla, vergi politikalarında ahlaki değerler dikkate alınarak vergi sisteminin şeffaf, basit, etkin ve adil olmasını sağlamak için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bu çalışmada, ahlaki değerlere dayalı vergi politikalarının temelleri, uygulama alanları, faydaları, zorlukları ve çözüm önerileri üzerinde durulmaktadır. Çalışma, ahlaki değerlere dayalı vergi politikalarına ilişkin literatür taramasının bir parçası olarak literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışma, ahlaki değerlere dayalı vergi politikalarının önemini ve gerekliliğini vurgulamakta ve vergi konusunda ahlaki bir bilinç ve ahlaki bir davranış sergilemenin yollarını göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Vergi Politikası, Vergi Ahlakı, Vergi Bilinci, Vergi Kültürü, Vergi Eğitimi. JEL Sınıflandırma Kodları: H20, H30.