VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

* Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı

Ubeyde OKUMUŞ*

  • Günümüzde elektronik dosyaların ve işlemlerin yaygınlaşması her alanda olduğu gibi vergisel alanda da uygulanmaya başlanılmıştır. Elektronik defter tutan mükelleflerin söz konusu e-defterlerin silinme, zarar görme, virüs, siber saldırı vb. sebepler ile inceleme aşamasında ibraz edilmemesi durumunda vergisel ve adli yaptırımlar uygulanacaktır. Çeşitli sebeplerle ibraz edilemeyen defterlere ilişkin 01.01.2020 tarihi öncesi ve sonrası uygulamaları farklılık arz etmektedir. Bu tarih öncesinde tutulan e-defterlerin ibraz edilememesi durumunda mükelleflerin yasal olarak ne yapmaları gerektiği kanunda ve tebliğde yer almamaktadır. Bu tarihten sonraki dönemlere ilişkin e-defterlerin ibraz edilememesi halinde durumun öğrenilmesinden itibaren 15 gün içerisinde ticari işletmeninin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden zayi belgesi alınarak e-defterlerin tekrar sisteme yüklenilmesine izin verileceği düzenlemesi tebliğde yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: E-Defter, İbraz, Mücbir Sebep JEL Sınıflandırma Kodları: K34-H25