VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Prof. Dr. - Arş. Gör

Ersan ÖZ - Baki YEĞEN

  • Ülkemizde, Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde vergilendirme alanında yaşanan gelişmeler büyük önem taşımaktadır. Çünkü Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üye olarak kabul edilmesi, diğer alanlarda olduğu kadar vergilendirme alanında da yaşanılan gelişmelere bağlıdır. Aday ülkelerin tam üyelik için sağladıkları ve sağlamaları gereken gelişmelere ilerleme raporlarında yer verilmektedir. Ülkemiz için yayınlanan en güncel ilerleme raporunda Türkiye'nin, vergilendirme konusunda AB tarafından istenilen düzenlemelerin çoğunu yerine getirdiğinden bahsedilmiştir. Buna rağmen halen doğrudan ve dolaylı vergilendirme alanlarında mevzuat farklılıklarının bulunduğu noktasına da dikkat çekilmiştir. Bu kapsamda AB, ülkemizden, ayırımcı vergilendirmeye yol açan mevzuat farklılıklarını ivedilikle gidermesini istemiştir.