VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Vergi Müfettiş Yardımcısı

Tolga ÇELİK

  • Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte ticaret alanında önemli değişiklikler olmuştur. Bu gelişmelerin sonucunda elektronik ticaret (e-ticaret) hayatımıza girmiş, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte de e-ticaret geleneksel ticaret yöntemlerinin yerini almaya başlamıştır. Her yenilikte olduğu gibi elektronik ticaretinde hukuki zemine oturması zaman almıştır. E-ticaret alanında yaşanan gelişmelerle birlikte devletler, e-ticarette karşılaşılan sorunları çözmeye ve e-ticareti kontrol altına almaya yönelik çalışmalar yapmaya başlamıştır. E-ticaretin vergilendirilmesinde mevcut hukuki düzenlemelerin yetersiz kalması üzerine vergi denetiminde etkinliğinin sağlanması amacıyla bu konuda düzenlemeler yapılmaktadır. Bu çalışmada elektronik ticaretin mevzuattaki yeri ile vergi denetimi üzerindeki etkileri anlatılmaya çalışılacaktır.