VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Vergi Müfettiş Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı

Yıldırım AKBULUT

  • Vergi incelemeleri sırasında yapılan tebligatların usule uygun olması asıldır. Ancak bazı tebligatların yasaya aykırı şekilde yapıldığı görülmektedir. Yasaya aykırı tebligatlarda posta memuru ve memur eliyle yapılan tebligatlarda idarenin memurunun ve PTT Genel Müdürlüğünün sorumlu olduğu ve bu sorumluluğun PTT Genel Müdürlüğü için tazminat sorumluluğunu, posta memuru ve idarenin memuru içinse cezai sorumluluğu gerektirdiği yargı kararlarında kabul edilmiştir.

  • Bu çalışmamızda Vergi Usul Kanunun 102/f.4 maddesine yani tebliğ pusulasının kapıya yapıştırıldığı durumlarda tebliğ edilmiş varsayılması hükmüne göre yapılan tebligatın, gizleme suçunun oluşması bakımından kastın varlığına sebep olmayacağı delilleriyle ortaya konulmuştur. Bunun yanında söz konusu hususta kastın varlığı iddia edilemese de idari işlemelerin yapılması önünde bir engel olmadığı çalışmamızda açıklanmıştır.