Bu çalışmanın temel amacı, sanayi devriminden bu yana ortaya çıkan ve ciddi boyutlara ulaşarak tüm canlıları ve dünyayı tehdit eden çevre sorunları ile başa çıkılabilmesi için uygulanan mali araçlar ve küresel düzeyde uygulanması beklenilen karbon vergisinin Türkiye açısından değerlendirilmesidir. Araştırmada, 18. ve 19. yüzyılda ortaya çıkan ve 21. yüzyılda artan çevre sorununu/ sorunlarının yapısı, çevre sorunlarına neden olan faktörler ve bu faktörlere karşı bir çözüm olarak Türkiye’de uygulanan mali araçlar ele alınmıştır. Ayrıca, dünyada birçok ülke tarafından uygulamaya konulan karbon vergisi Türkiye açısından değerlendirilmiştir. Türkiye’de çevre sorunlarıyla doğrudan mücadele eden etkin bir mali sistem henüz mevcut değildir. Fakat çevre sorunları konusunda, mali derinliğe sahip olmayan ve yerel yönetimler tarafından toplanan tek vergi çevre temizlik vergisidir. Ayrıca, akaryakıt tüketim ve taşıt alım vergileri de dolaylı şekilde çevreye olumlu katkılar sağlayabilen mali araçlardır. Bu iki vergi kalemi çevresel sorunların çözümünde ziyade mali amaç olarak uygulanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Dışsallık, Çevre Vergileri, Karbon Vergisi, Türkiye. JEL Sınıflandırması Kodları: D62, H23.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Hasan TÜRKAL* - Muhammed Emin BARUT** * Doç. Dr., Harran Üniversitesi- **100/2000 YÖK Doktora Bursiyeri, Harran Üniversitesi

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Bu çalışmanın temel amacı, sanayi devriminden bu yana ortaya çıkan ve ciddi boyutlara ulaşarak tüm canlıları ve dünyayı tehdit eden çevre sorunları ile başa çıkılabilmesi için uygulanan mali araçlar ve küresel düzeyde uygulanması beklenilen karbon vergisinin Türkiye açısından değerlendirilmesidir. Araştırmada, 18. ve 19. yüzyılda ortaya çıkan ve 21. yüzyılda artan çevre sorununu/ sorunlarının yapısı, çevre sorunlarına neden olan faktörler ve bu faktörlere karşı bir çözüm olarak Türkiye’de uygulanan mali araçlar ele alınmıştır. Ayrıca, dünyada birçok ülke tarafından uygulamaya konulan karbon vergisi Türkiye açısından değerlendirilmiştir. Türkiye’de çevre sorunlarıyla doğrudan mücadele eden etkin bir mali sistem henüz mevcut değildir. Fakat çevre sorunları konusunda, mali derinliğe sahip olmayan ve yerel yönetimler tarafından toplanan tek vergi çevre temizlik vergisidir. Ayrıca, akaryakıt tüketim ve taşıt alım vergileri de dolaylı şekilde çevreye olumlu katkılar sağlayabilen mali araçlardır. Bu iki vergi kalemi çevresel sorunların çözümünde ziyade mali amaç olarak uygulanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Dışsallık, Çevre Vergileri, Karbon Vergisi, Türkiye. JEL Sınıflandırması Kodları: D62, H23.

  • Hiç yorum bulunmuyor..