Türkiye’nin nüfus haritası içinde genç nüfus önemli bir paya sahiptir ve bu durum özellikle Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında demografik bir avantajdır. Lakin Türkiye sahip olduğu genç nüfus avantajının yanı sıra yüksek genç işsizlik oranına da sahiptir. Yüksek orandaki genç işsizlik hem sorgulanması gereken bir durum hem de ivedilikle çözüm üretilmesi gereken bir sorundur. Genç nüfus içindeki işsizliğin azaltılması için genç girişimcilere sağlanan desteklemeler alternatif bir çözümdür. Ülkemizde genç girişimcilere vergi ve sigorta prim teşvikinin yanı sıra, KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu üzerinden çeşitli hibe ve kredi imkanları sağlanmaktadır. Lakin sağlanan bu imkanların ne derece yeterli olduğu belirsizdir. Bu çalışmanın amacı Dünyada ve Türkiye’de genç Orişsizliğin nedenleri ve gelişimini ortaya koymak, genç işsizliğe çözüm olarak Türkiye’de genç girişimcilere sağlanan desteklerin neler olduğunu incelemek ve sağlanan desteklere ilişkin politika önerileri sunmaktır. Anahtar Kelimeler: Genç Nüfus, Genç İşsizlik, Genç Girişimciler, Genç Girişimci Destekleri JEL Sınıflandırma Kodları: H25, J13, J64, J68, K3

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Özgür ŞAHAN* - Özgür SARAÇ** * Dr. Öğr. Üyesi, Sinop Üniversitesi, İİBF-** Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Türkiye’nin nüfus haritası içinde genç nüfus önemli bir paya sahiptir ve bu durum özellikle Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında demografik bir avantajdır. Lakin Türkiye sahip olduğu genç nüfus avantajının yanı sıra yüksek genç işsizlik oranına da sahiptir. Yüksek orandaki genç işsizlik hem sorgulanması gereken bir durum hem de ivedilikle çözüm üretilmesi gereken bir sorundur. Genç nüfus içindeki işsizliğin azaltılması için genç girişimcilere sağlanan desteklemeler alternatif bir çözümdür. Ülkemizde genç girişimcilere vergi ve sigorta prim teşvikinin yanı sıra, KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu üzerinden çeşitli hibe ve kredi imkanları sağlanmaktadır. Lakin sağlanan bu imkanların ne derece yeterli olduğu belirsizdir. Bu çalışmanın amacı Dünyada ve Türkiye’de genç Orişsizliğin nedenleri ve gelişimini ortaya koymak, genç işsizliğe çözüm olarak Türkiye’de genç girişimcilere sağlanan desteklerin neler olduğunu incelemek ve sağlanan desteklere ilişkin politika önerileri sunmaktır. Anahtar Kelimeler: Genç Nüfus, Genç İşsizlik, Genç Girişimciler, Genç Girişimci Destekleri JEL Sınıflandırma Kodları: H25, J13, J64, J68, K3

  • Hiç yorum bulunmuyor..