Bu çalışma 2010-2019 döneminde geçiş ve OECD ülkelerinin vergi gelirlerinin GSYH üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Bu amaçla 24 geçiş ve 26 OECD ülkesine ait veriler statik ve dinamik panel veri analizi ile test edilmiştir. Statik analiz bulgularına göre geçiş ve OECD ekonomilerinde vergi yükü ve dolaylı vergilerdeki artış GSYH’yi negatif; gelir vergileri ise pozitif etkilemektedir. Dinamik analizin bulgusuna göre ise geçiş ve OECD ekonomilerinde vergi yükündeki artış GSYH’yi pozitif etkilemektedir. Ek olarak, sadece OECD ülkelerinde vergi yükü ve dolaylı vergiler GSYH’yi artırmaktadır. Anahtar Kelimeler: Geçiş Ülkeleri, OECD Ülkeleri, Vergi Yapısı, Panel Analiz, LSDVC Modeli JEL Sınıflandırma Kodları: H20, P24, P35

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Mustafa Alpin GÜLŞEN* - Mustafa YILDIRAN** * Dr. Öğretim Üyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üni.-** Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Bu çalışma 2010-2019 döneminde geçiş ve OECD ülkelerinin vergi gelirlerinin GSYH üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Bu amaçla 24 geçiş ve 26 OECD ülkesine ait veriler statik ve dinamik panel veri analizi ile test edilmiştir. Statik analiz bulgularına göre geçiş ve OECD ekonomilerinde vergi yükü ve dolaylı vergilerdeki artış GSYH’yi negatif; gelir vergileri ise pozitif etkilemektedir. Dinamik analizin bulgusuna göre ise geçiş ve OECD ekonomilerinde vergi yükündeki artış GSYH’yi pozitif etkilemektedir. Ek olarak, sadece OECD ülkelerinde vergi yükü ve dolaylı vergiler GSYH’yi artırmaktadır. Anahtar Kelimeler: Geçiş Ülkeleri, OECD Ülkeleri, Vergi Yapısı, Panel Analiz, LSDVC Modeli JEL Sınıflandırma Kodları: H20, P24, P35

  • Hiç yorum bulunmuyor..