Kamu harcamalarının finansmanında en önemli gelir kalemi olan vergi, bazı durumlarda kamu harcamalarının finanse edilmesi dışında ülkedeki sosyal, iktisadi, kültürel, teknik ve bilimsel gelişmeleri düzenlemeye ve geliştirmeye yönelik etkin bir şekilde kullanılabilmektedir. Örneğin; yatırım ortamının iyileştirilmesi, istihdam oranının artırılması, iktisadi büyümenin ve kalkınmanın sağlanması ve toplumun refah düzeyinin artırılması adına teşvik edici politikaların geliştirilmesinde ve uygulanmasında en çok başvurulan ve en etkin biçimde kullanılan yöntemlerin başında vergisel düzenlemeler gelmektedir. Vergilendirmeye ilişkin söz konusu düzenlemelerin uygulama alanı bulduğu en önemli konulardan birisi de istisna müessesesidir. Söz konusu istisna müesseselerinden birisi olan genç girişimcilerde kazanç istisnasına ilişkin yapılanKamu harcamalarının finansmanında en önemli gelir kalemi olan vergi, bazı durumlarda kamu harcamalarının finanse edilmesi dışında ülkedeki sosyal, iktisadi, kültürel, teknik ve bilimsel gelişmeleri düzenlemeye ve geliştirmeye yönelik etkin bir şekilde kullanılabilmektedir. Örneğin; yatırım ortamının iyileştirilmesi, istihdam oranının artırılması, iktisadi büyümenin ve kalkınmanın sağlanması ve toplumun refah düzeyinin artırılması adına teşvik edici politikaların geliştirilmesinde ve uygulanmasında en çok başvurulan ve en etkin biçimde kullanılan yöntemlerin başında vergisel düzenlemeler gelmektedir. Vergilendirmeye ilişkin söz konusu düzenlemelerin uygulama alanı bulduğu en önemli konulardan birisi de istisna müessesesidir. Söz konusu istisna müesseselerinden birisi olan genç girişimcilerde kazanç istisnasına ilişkin yapılanKamu harcamalarının finansmanında en önemli gelir kalemi olan vergi, bazı durumlarda kamu harcamalarının finanse edilmesi dışında ülkedeki sosyal, iktisadi, kültürel, teknik ve bilimsel gelişmeleri düzenlemeye ve geliştirmeye yönelik etkin bir şekilde kullanılabilmektedir. Örneğin; yatırım ortamının iyileştirilmesi, istihdam oranının artırılması, iktisadi büyümenin ve kalkınmanın sağlanması ve toplumun refah düzeyinin artırılması adına teşvik edici politikaların geliştirilmesinde ve uygulanmasında en çok başvurulan ve en etkin biçimde kullanılan yöntemlerin başında vergisel düzenlemeler gelmektedir. Vergilendirmeye ilişkin söz konusu düzenlemelerin uygulama alanı bulduğu en önemli konulardan birisi de istisna müessesesidir. Söz konusu istisna müesseselerinden birisi olan genç girişimcilerde kazanç istisnasına ilişkin yapılanyasal düzenleme ile istisnanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Çalışmamızda, genç girişimcilerin desteklenmesi amacıyla 6663 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20’nci maddesinde hüküm altına alınan kazanç istisnasına ilişkin yasal mevzuatın emredici, açıklayıcı ve yardımcı hükümlerine yer verilmiş olup, istisna hükümlerinin uygulamasında özellik arz eden durumlara ve istisna hükmünden geçmişe yönelik yararlanma hususu ile herhangi bir vergi incelemesi esnasında istisna hükümlerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin açıklamalara ve görüşlere yer verilecektir. Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergilendirme, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, İstisna, Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası. JEL Sınıflandırma Kodları: H29, K34

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Burak USTALI* - Samet YÜCEL** *Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı-**Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Kamu harcamalarının finansmanında en önemli gelir kalemi olan vergi, bazı durumlarda kamu harcamalarının finanse edilmesi dışında ülkedeki sosyal, iktisadi, kültürel, teknik ve bilimsel gelişmeleri düzenlemeye ve geliştirmeye yönelik etkin bir şekilde kullanılabilmektedir. Örneğin; yatırım ortamının iyileştirilmesi, istihdam oranının artırılması, iktisadi büyümenin ve kalkınmanın sağlanması ve toplumun refah düzeyinin artırılması adına teşvik edici politikaların geliştirilmesinde ve uygulanmasında en çok başvurulan ve en etkin biçimde kullanılan yöntemlerin başında vergisel düzenlemeler gelmektedir. Vergilendirmeye ilişkin söz konusu düzenlemelerin uygulama alanı bulduğu en önemli konulardan birisi de istisna müessesesidir. Söz konusu istisna müesseselerinden birisi olan genç girişimcilerde kazanç istisnasına ilişkin yapılanKamu harcamalarının finansmanında en önemli gelir kalemi olan vergi, bazı durumlarda kamu harcamalarının finanse edilmesi dışında ülkedeki sosyal, iktisadi, kültürel, teknik ve bilimsel gelişmeleri düzenlemeye ve geliştirmeye yönelik etkin bir şekilde kullanılabilmektedir. Örneğin; yatırım ortamının iyileştirilmesi, istihdam oranının artırılması, iktisadi büyümenin ve kalkınmanın sağlanması ve toplumun refah düzeyinin artırılması adına teşvik edici politikaların geliştirilmesinde ve uygulanmasında en çok başvurulan ve en etkin biçimde kullanılan yöntemlerin başında vergisel düzenlemeler gelmektedir. Vergilendirmeye ilişkin söz konusu düzenlemelerin uygulama alanı bulduğu en önemli konulardan birisi de istisna müessesesidir. Söz konusu istisna müesseselerinden birisi olan genç girişimcilerde kazanç istisnasına ilişkin yapılanKamu harcamalarının finansmanında en önemli gelir kalemi olan vergi, bazı durumlarda kamu harcamalarının finanse edilmesi dışında ülkedeki sosyal, iktisadi, kültürel, teknik ve bilimsel gelişmeleri düzenlemeye ve geliştirmeye yönelik etkin bir şekilde kullanılabilmektedir. Örneğin; yatırım ortamının iyileştirilmesi, istihdam oranının artırılması, iktisadi büyümenin ve kalkınmanın sağlanması ve toplumun refah düzeyinin artırılması adına teşvik edici politikaların geliştirilmesinde ve uygulanmasında en çok başvurulan ve en etkin biçimde kullanılan yöntemlerin başında vergisel düzenlemeler gelmektedir. Vergilendirmeye ilişkin söz konusu düzenlemelerin uygulama alanı bulduğu en önemli konulardan birisi de istisna müessesesidir. Söz konusu istisna müesseselerinden birisi olan genç girişimcilerde kazanç istisnasına ilişkin yapılanyasal düzenleme ile istisnanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Çalışmamızda, genç girişimcilerin desteklenmesi amacıyla 6663 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20’nci maddesinde hüküm altına alınan kazanç istisnasına ilişkin yasal mevzuatın emredici, açıklayıcı ve yardımcı hükümlerine yer verilmiş olup, istisna hükümlerinin uygulamasında özellik arz eden durumlara ve istisna hükmünden geçmişe yönelik yararlanma hususu ile herhangi bir vergi incelemesi esnasında istisna hükümlerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin açıklamalara ve görüşlere yer verilecektir. Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergilendirme, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, İstisna, Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası. JEL Sınıflandırma Kodları: H29, K34

  • Hiç yorum bulunmuyor..