Transfer fiyatlandırması yöntemiyle kazanç aktarımı düzenlenmesi bilindiği üzere 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunda düzenlenmiştir. Anılan Kanuna vergi otoritesi 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 41/5 maddesi ile atıfta bulunmak suretiyle, hem gelir hem de kurumlar vergisi kanunlarında düzenleme yapılarak kazancın transfer fiyatlama ile örtülü olarak dağıtılmasının önüne geçilmek istemiştir. Vergi otoritesince kazancın transfer fiyatlama ile örtülü dağıtılmasının yanı sıra bir kısım ülkelerle yapılacak işlemler fiyatlamaya bakılmaksızın örtülü kazanç dağıtımı kapsamında değerlendirileceği belirtilmiş ve bunun için ilan yolu açık tutulmuştur. Tarafımızca yapılan bu çalışmada, transfer fiyatlandırmaya konu edilebilecek işlemler ve bu işlemlerin unsurlarının neler olduğu yapılan güncel düzenlemelereşliğinde irdelenip, örneklendirme yöntemi de kullanılarak aktarım yapılacaktır. Anahtar Kelimeler: İlişkili kişi, Emsal bedel, Hazine zararı. JEL Sınıflandırma Kodları: H20, H26, M40

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Faruk TAŞYÜREK* Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Transfer fiyatlandırması yöntemiyle kazanç aktarımı düzenlenmesi bilindiği üzere 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunda düzenlenmiştir. Anılan Kanuna vergi otoritesi 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 41/5 maddesi ile atıfta bulunmak suretiyle, hem gelir hem de kurumlar vergisi kanunlarında düzenleme yapılarak kazancın transfer fiyatlama ile örtülü olarak dağıtılmasının önüne geçilmek istemiştir. Vergi otoritesince kazancın transfer fiyatlama ile örtülü dağıtılmasının yanı sıra bir kısım ülkelerle yapılacak işlemler fiyatlamaya bakılmaksızın örtülü kazanç dağıtımı kapsamında değerlendirileceği belirtilmiş ve bunun için ilan yolu açık tutulmuştur. Tarafımızca yapılan bu çalışmada, transfer fiyatlandırmaya konu edilebilecek işlemler ve bu işlemlerin unsurlarının neler olduğu yapılan güncel düzenlemelereşliğinde irdelenip, örneklendirme yöntemi de kullanılarak aktarım yapılacaktır. Anahtar Kelimeler: İlişkili kişi, Emsal bedel, Hazine zararı. JEL Sınıflandırma Kodları: H20, H26, M40

  • Hiç yorum bulunmuyor..