Amatör spor branşlarının desteklenmesi amacıyla 01.05.2018 tarihinde 3289 sayılı Kanuna2 Ek 12’nci madde yürürlüğe girmiştir. Sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin iadesine yönelik bu uygulama yürürlükten kaldırılarak yeniden düzenlenmiştir. Böylece önceden vergi iadesi şeklinde düzenlenmiş olan uygulama hâlihazırda teşvik mahiyetinde düzenlenmiştir. Her iki uygulamaya göre de spor kulüplerinin, özel hesaplarına yatırılan tutarları Kanunun amacına uygun kullanması gerekmektedir. Aksi takdirde bu tutarların geri alınması yoluna gidilecektir. Geri alınacak vergiye hâlihazırdaki durumda vergi cezası öngörülmezken Kanunun önceki uygulamasına göre cezai işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede çalışmamız da, değişiklik öncesi dönemlerde özel hesaba yatırılan tutarların değişiklik sonrası dönemlerde amaç dışı kullanılması halinde ceza uygulanıp uygulanmayacağı, vergi gelirlerinin bu şekilde bir ödemeye tahsis edilmesinin bütçe ilkelerine ve vergileme tekniğine uygun olup olmayacağı hususları değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Spor Kulüpleri, Gelir Vergisi, Teşvik, İade, Özel Hesap. JEL Sınıflandırması Kodları: H20, K34.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Ramazan AYDEMİR* Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Amatör spor branşlarının desteklenmesi amacıyla 01.05.2018 tarihinde 3289 sayılı Kanuna2 Ek 12’nci madde yürürlüğe girmiştir. Sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin iadesine yönelik bu uygulama yürürlükten kaldırılarak yeniden düzenlenmiştir. Böylece önceden vergi iadesi şeklinde düzenlenmiş olan uygulama hâlihazırda teşvik mahiyetinde düzenlenmiştir. Her iki uygulamaya göre de spor kulüplerinin, özel hesaplarına yatırılan tutarları Kanunun amacına uygun kullanması gerekmektedir. Aksi takdirde bu tutarların geri alınması yoluna gidilecektir. Geri alınacak vergiye hâlihazırdaki durumda vergi cezası öngörülmezken Kanunun önceki uygulamasına göre cezai işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede çalışmamız da, değişiklik öncesi dönemlerde özel hesaba yatırılan tutarların değişiklik sonrası dönemlerde amaç dışı kullanılması halinde ceza uygulanıp uygulanmayacağı, vergi gelirlerinin bu şekilde bir ödemeye tahsis edilmesinin bütçe ilkelerine ve vergileme tekniğine uygun olup olmayacağı hususları değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Spor Kulüpleri, Gelir Vergisi, Teşvik, İade, Özel Hesap. JEL Sınıflandırması Kodları: H20, K34.

  • ş ortaklıkları tarafından alınan servis taşımacılığı hizmeti bizzat bu iş ortaklıkları tarafından yapılmayıp kendi ortakları (iş ortaklığını oluşturan mükellefler tarafından) veya diğer kişilere yaptırılması durumunda iş ortaklığının yerine getirmiş olduğu bu hizmetin mahiyeti (aracılık hizmeti) değişmektedir. Bu durumda aracılık/taşımacılık hizmetinin hâlihazırdaki durumda aynı oranda tevkifata tabi olması şuanda sıkıntı çıkarmıyor ancak tevkifat oranlarında yapılacak değişikliğin getireceği riskler söz konusu olabilecektir. Yine olağanüstü dönemlerde (covid-19 gibi) bu hizmetlerin tabi olduğu KDV oranlarının vergi idaresince değiştirilmesi yoluna gidildiğinde de olası cezai tarhiyatlarla karşılaşma durumları olabilecektir. Aracılık hizmeti mahiyetinde olan işin, Tebliğin diğer hizmetler bölümünde belirtilenlere ya da diğer alıcılara yapılması halinde tevkifat uygulamasının anlaşılamaması ise fazla ve yersiz tevkifat dolayısıyla haksız iade nedeniyle cezai işlemlere yol açabilecektir. Bu çerçevede çalışmamızda, iş ortaklığı şeklinde yapılan servis taşımacılığı işlerinde hizmetin mahiyeti, alıcısının kim olduğu ve tabi olduğu KDV/tevkifat oranı kapsamında kısmi tevkifat yönünden karşılaşılan özellikli durumlar değerlendirilmiş olup konuya ilişkin önerilere de yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Servis Taşımacılığı, Aracılık, Tevkifat. JEL Sınıflandırması Kodları: H20, K34.

  • Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere yapılan ödemelerin; aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgelerle tevsiki zorunluluğunun ve tabi olduğu zirai gelir vergisi kesintisinin uygulanmasında özellikli durumlar bulunmaktadır. Bu özellikli durumların oluşması neticesinde meydana gelebilecek cezai müeyyideler ile fazla ve yersiz tevkif edilen vergiler söz konusu olabilecektir. Bu çerçevede; çalışmamızın konusunu çiftçilere yapılan ödemelerin, tevsik zorunluluğu ve zirai gelir vergisi tevkifatı karşısındaki durumu ile bu konuda özellik arz eden hususlar oluşturmaktadır. Anahtar Kelimeler: Avans, İndirimli Tevkifat, Ticaret Borsaları. JEL Sınıflandırma Kodları: H20, K34

  • Hiç yorum bulunmuyor..