Türkiye’de 2023’de parasal sıkılaştırma tedbirleri doğrultusunda artan politika faizlerinin etkisiyle bankalarda kredi maliyetleri çok yüksek limitlere ulaşmıştır. Ticari kredilere uygulanan ortalama faiz oranı yaklaşık %60 düzeylerine tırmanmıştır. Ülke ekonomisinde ağırlığı oluşturan Küçük Orta Boy İşletmelerin öncelikli sorunları arasında yer alan, optimal finansal kaynaklara erişim sorunu olduğu dikkate alındığında yaşanan gelişmelerin yıkıcı etkileri olacağı kuşkusuzdur. Küresel finans piyasalarının önemli finansal araçlar arasında yer alan “sukuk” Türkiye’de “kira sertifikası” olarak isimlendirilmektedir. Sukuk kısaca, bir varlığa sahip olmayı ve ondan faydalanma hakkını ifade eden faizsiz menkul kıymet türüdür. Özellikle günümüz Türkiye’sinde sukukun işletmeler açısından alternatif finansman modeli olacağı düşünülmektedir. Betimsel analiz çerçevesinde, sukuk finansman modelinin temel özellikleri ve işleyiş sistemi ana hatlarıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte, özellikle 2023 yılından itibaren bu finansman modeline yönelik yürürlüğe konulmuş olan son derece cazip vergisel teşvikler işletmeler açısından irdelenmeye çalışılarak değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu bağlamda, vergisel teşviklerin tüm taraflara yönelik sürdürülebilir olması ve kamuoyunda sukuk hakkında finansal okuryazarlığın artırılması zaruridir. Anahtar Kelimeler: İslâmi finans, Sukuk, Kira sertifikası. JEL Sınıflandırma Kodları: G10, G19.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.