Ekonomilerin en temel sorunlarından birisi kayıt dışı yapılan faaliyetlerdir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler kayıt dışı ekonomilerine çözüm bulmak için çeşitli politikalar yapmaktadırlar. Bu çalışmada Türkiye’de 1988-2016 döneminde kayıt dışı ekonomi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre kayıt dışı ekonomi ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Buradan çıkan sonuçla kayıt dışı ekonominin ekonomik büyümeyi tahmin etmede önemli bir değişken olduğu ifade edilebilir. Diğer yandan, ekonomik büyümeden sabit sermaye yatırımlarına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi, Türkiye’de ekonomik büyümeyle beraber sermaye birikiminin arttığını göstermektedir.

Açıklamasıİndir
Makale