7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’dan yararlanmak için bazı istisnai durumlar ve kişiler hariç mükellef olsun olmasın herkes, başvuruda bulunabilir. Artırım hükümlerinden yararlanabilmek için 31.08.2021 tarihine kadar bildirimde bulunulması ve artırım sonucunda tahakkuk eden vergilerin, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şarttır. Aksi halde artırım hükümlerinden yararlanılamaz. Mezkûr Kanuna göre 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yılı için gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi ile muhtasar beyannamesinde yer alan bazı vergi türleri için gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisi yönünden artırım imkânı bulunmaktadır. Öte yandan her dönem ve bazı istisnai durumlar hariç her vergitürü için birbirinden bağımsız şekilde artırımda bulunulabilmektedir. Ayrıca dönem bazında ayrı ayrı veya toplu şekilde bildirim imkânı mevcuttur. Anahtar Kelimeler: 7326 sayılı Kanun, vergi barışı, vergi affı, matrah ve vergi artırımı, vergi incelemesi ve tarhiyatı, şartların ihlali. JEL Sınıflandırma Kodları: H20, H29, K34

Açıklamasıİndir
Makale
VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Zeyneddin ÇETİN* * Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’dan yararlanmak için bazı istisnai durumlar ve kişiler hariç mükellef olsun olmasın herkes, başvuruda bulunabilir. Artırım hükümlerinden yararlanabilmek için 31.08.2021 tarihine kadar bildirimde bulunulması ve artırım sonucunda tahakkuk eden vergilerin, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şarttır. Aksi halde artırım hükümlerinden yararlanılamaz. Mezkûr Kanuna göre 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yılı için gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi ile muhtasar beyannamesinde yer alan bazı vergi türleri için gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisi yönünden artırım imkânı bulunmaktadır. Öte yandan her dönem ve bazı istisnai durumlar hariç her vergitürü için birbirinden bağımsız şekilde artırımda bulunulabilmektedir. Ayrıca dönem bazında ayrı ayrı veya toplu şekilde bildirim imkânı mevcuttur. Anahtar Kelimeler: 7326 sayılı Kanun, vergi barışı, vergi affı, matrah ve vergi artırımı, vergi incelemesi ve tarhiyatı, şartların ihlali. JEL Sınıflandırma Kodları: H20, H29, K34

  • Hiç yorum bulunmuyor..