Günümüzde profesyonel futbolcular gerek futbol oynama faaliyetlerinden gerek imaj haklarından gerek sosyal medya hesaplarından gerekse de reklam ve sponsorluk anlaşmalarından astronomik düzeyde gelirler elde etmektedirler. Profesyonel futbol kulüplerinin mücadele etmekte olduğu ulusal ve uluslararası müsabaka ve turnuvalar küresel düzeyde ilgi görmekte ve söz konusu bu ilgi sebebiyle de futbola ve hususi ile de futbolculara muazzam derecede bir sermaye akışı gerçekleştirilmektedir. Gerek birçok ülkede ve gerekse de Türkiye de bu muazzam gelirler hukuki nitelik olarak ücret olarak değerlendirilmekte ve bu şekilde vergilendirilmektedir. Lakin gelirleri ücret olarak nitelendirilemeyecek derecede yüksek olan profesyonel futbolcu kazançlarının hukuki nitelik açısından ücret olarak değerlendirmesinin ne derece doğru bir uygulama olduğu tartışmalıdır. Bu çalışmada profesyonel futbolcu gelirlerinin hukuki niteliğinin ücret olarak değerlendirilmesinin hatalı olduğu, bu gelirlerin ticari kazanç veya serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmesinin daha gerçekçi ve mantıklı bir yaklaşım olacağı sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Profesyonel Futbolcular, Hukuki Nitelik, Vergilendirme, Serbest Meslek Kazancı, Ticari Kazanç JEL Sınıflandırma Kodları: K34, L96

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Mehmet Emrah BİNİCİ* - Osman İMAMOĞLU** *Mali Hizmetler Daire Başkanı, Samsun Büyükşehir Belediyesi-**Prof. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Günümüzde profesyonel futbolcular gerek futbol oynama faaliyetlerinden gerek imaj haklarından gerek sosyal medya hesaplarından gerekse de reklam ve sponsorluk anlaşmalarından astronomik düzeyde gelirler elde etmektedirler. Profesyonel futbol kulüplerinin mücadele etmekte olduğu ulusal ve uluslararası müsabaka ve turnuvalar küresel düzeyde ilgi görmekte ve söz konusu bu ilgi sebebiyle de futbola ve hususi ile de futbolculara muazzam derecede bir sermaye akışı gerçekleştirilmektedir. Gerek birçok ülkede ve gerekse de Türkiye de bu muazzam gelirler hukuki nitelik olarak ücret olarak değerlendirilmekte ve bu şekilde vergilendirilmektedir. Lakin gelirleri ücret olarak nitelendirilemeyecek derecede yüksek olan profesyonel futbolcu kazançlarının hukuki nitelik açısından ücret olarak değerlendirmesinin ne derece doğru bir uygulama olduğu tartışmalıdır. Bu çalışmada profesyonel futbolcu gelirlerinin hukuki niteliğinin ücret olarak değerlendirilmesinin hatalı olduğu, bu gelirlerin ticari kazanç veya serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmesinin daha gerçekçi ve mantıklı bir yaklaşım olacağı sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Profesyonel Futbolcular, Hukuki Nitelik, Vergilendirme, Serbest Meslek Kazancı, Ticari Kazanç JEL Sınıflandırma Kodları: K34, L96

  • Hiç yorum bulunmuyor..