Vergi politikaları çıktısı olan vergi gelirlerinin, makroekonomik değişkenler üzerindeki etkileri geçmişten günümüze maliye alanındaki tartışmaların önemli konularından olmuştur. Gerek teorik gerekse ampirik çalışmalara konu olan etkiler, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ve uyguladıkları dolaylı dolaysız vergi politikalarına göre şekillenmiştir. Bu çalışmada 1995-2017 dönemi yıllık verileri kullanılarak 8 gelişmekte olan ve 23 gelişmiş ülke örnekleminde ikinci nesil panel veri teknikleri kullanılarak ampirik analizler gerçekleştirilmiştir. Westerlund ve Edgerton (2007) ve Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) testlerinden elde edilen bulgular, vergi politikalarının her iki örneklem grubu içinde ekonomik büyüme ve gelir dağılımı üzerinde etkili olduğu yönündedir. Özellikle dolaylı vergilerin gelir dağılımını bozduğu ve dolaylı-dolaysız vergilerin ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkisi olduğuna ilişkin sonuçlara ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Vergi politikası, ekonomik büyüme, gelir dağılımı, yeni nesil panel veri analizi JEL Sınıflandırma Kodları: H20,C40,E24

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Temel GÜRDAL* - Veysel İNAL** * Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi-* Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Vergi politikaları çıktısı olan vergi gelirlerinin, makroekonomik değişkenler üzerindeki etkileri geçmişten günümüze maliye alanındaki tartışmaların önemli konularından olmuştur. Gerek teorik gerekse ampirik çalışmalara konu olan etkiler, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ve uyguladıkları dolaylı dolaysız vergi politikalarına göre şekillenmiştir. Bu çalışmada 1995-2017 dönemi yıllık verileri kullanılarak 8 gelişmekte olan ve 23 gelişmiş ülke örnekleminde ikinci nesil panel veri teknikleri kullanılarak ampirik analizler gerçekleştirilmiştir. Westerlund ve Edgerton (2007) ve Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) testlerinden elde edilen bulgular, vergi politikalarının her iki örneklem grubu içinde ekonomik büyüme ve gelir dağılımı üzerinde etkili olduğu yönündedir. Özellikle dolaylı vergilerin gelir dağılımını bozduğu ve dolaylı-dolaysız vergilerin ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkisi olduğuna ilişkin sonuçlara ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Vergi politikası, ekonomik büyüme, gelir dağılımı, yeni nesil panel veri analizi JEL Sınıflandırma Kodları: H20,C40,E24

  • Hiç yorum bulunmuyor..