213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 359’uncu maddesinde 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4’üncü maddesiyle değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler ile 213 sayılı VUK’un 359’uncu maddesinde sayılan suçlar için öngörülen hapis cezalarının üst sınırları değiştirilmiş ve birden fazla takvim yılı veya vergilendirme dönemi içinde işlenen suçlar zincirleme suç sayılmıştır. Ayrıca vergi kaçakçılığı suçları için etkin pişmanlık hükümlerine yer verilmiş, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanılmasının şartları belirlenmiştir. Bu çalışmada; bahsi geçen kanuni değişiklikler sahte veya muhteviyatı itibari ile yanıltıcı belge kullanma ve düzenleme suçları bakımından ele alınacak ve gerçekleşmesi muhtemel sonuçlar değerlendirilecektir. Anahtar Kelimeler: Sahte Fatura, Zincirleme Suç, Etkin Pişmanlık JEL Sınıflandırma Kodları: K1, K34, H2

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Şafak AKYÜZ* * Avukat, Ankara Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Kamu Hukuku (Vergi Hukuku) Doktora Öğrencisi

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 359’uncu maddesinde 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4’üncü maddesiyle değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler ile 213 sayılı VUK’un 359’uncu maddesinde sayılan suçlar için öngörülen hapis cezalarının üst sınırları değiştirilmiş ve birden fazla takvim yılı veya vergilendirme dönemi içinde işlenen suçlar zincirleme suç sayılmıştır. Ayrıca vergi kaçakçılığı suçları için etkin pişmanlık hükümlerine yer verilmiş, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanılmasının şartları belirlenmiştir. Bu çalışmada; bahsi geçen kanuni değişiklikler sahte veya muhteviyatı itibari ile yanıltıcı belge kullanma ve düzenleme suçları bakımından ele alınacak ve gerçekleşmesi muhtemel sonuçlar değerlendirilecektir. Anahtar Kelimeler: Sahte Fatura, Zincirleme Suç, Etkin Pişmanlık JEL Sınıflandırma Kodları: K1, K34, H2

  • Hiç yorum bulunmuyor..