Gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek enflasyon ve yüksek risk primi mali görünümü bozmakta ve bu bozulma özellikle kamu faiz harcamaları üzerinde kendini göstermektedir. Çünkü yatırımcıların kamu borcunun geri ödenmeme riskine karşı talep ettikleri yüksek risk primi borçlanma maliyetleriniarttırmaktadır. Bu çalışma 2006:1-2021:12 dönemini temel alarak enflasyon, kredirisk primi vemerkezi yönetim faiz harcamaları arasındaki ilişkiyi Türkiye için analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada yıllık enflasyon oranı, risk priminin göstergesi olarak CDS ve merkezi yönetim faiz harcamaları kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişki Gregory ve Hansen (1996) tek kırılmalı eşbütünleşme ilişkisiyle analiz edilmiş ve değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığına ulaşılmıştır. Sonraki aşamada uzun dönem katsayı tahminleri FMOLS ve DOLS yöntemleriyle, kısa dönemli dinamikler ise Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) ile tahmin edilmiştir. Sonuçlar enflasyon ve CDS priminin faiz harcamalarını arttırıcı bir etkisi olduğuna işaret etmektedir. Çalışma düşük enflasyon ve düşük risk priminin maliye politikası açısından önemini göstermektedir. Anahtar Kelimeler: CDS, enflasyon, maliye politikası, eşbütünleşme, Türkiye JEL Sınıflandırma Kodları: E60, H62, H63

Açıklamasıİndir
Makale