Serbest Bölgeler, bulundukları ülkenin siyasi sınırları içinde yer alan fakat dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatı açısından gümrük hattı dışında sayılan bölgelerdir. Serbest Bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflere sinai ve ticari faaliyetler için ülkede sağlanandan daha geniş muafiyet ve teşvikler tanınmaktadır. Ülkemiz vergi mevzuatının da bu paralelde kurgulanması sonucu bu bölgede faaliyette bulunan mükelleflere birçok vergi istisnası uygulanmaktadır. Bu uygulamaların fazlalığı ve özelliklerinden kaynaklı durumlar nedeniyle özellikle Katma Değer Vergisi açısından birtakım karışıklıklar mevcuttur. Katma Değer Vergisi kanunu açısından sağlanan istisnaların farklı maddelerde farklı şartlara bağlanması karışıklığın artmasına sebebiyet vermektedir. Makalemizin amacı Katma Değer Vergisi açısından karmaşıklığın azaltılmasına katkı sağlamaktır. Anahtar Kelimeler: Serbest Bölge, KDV İstisnası, Nakliye Bedeli. Jel Sınıflandırma Kodları: H20, H21, H25.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Ramazan KAYA* - Mevlana ERTAK** *Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı- E. Vergi Müfettişi

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Serbest Bölgeler, bulundukları ülkenin siyasi sınırları içinde yer alan fakat dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatı açısından gümrük hattı dışında sayılan bölgelerdir. Serbest Bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflere sinai ve ticari faaliyetler için ülkede sağlanandan daha geniş muafiyet ve teşvikler tanınmaktadır. Ülkemiz vergi mevzuatının da bu paralelde kurgulanması sonucu bu bölgede faaliyette bulunan mükelleflere birçok vergi istisnası uygulanmaktadır. Bu uygulamaların fazlalığı ve özelliklerinden kaynaklı durumlar nedeniyle özellikle Katma Değer Vergisi açısından birtakım karışıklıklar mevcuttur. Katma Değer Vergisi kanunu açısından sağlanan istisnaların farklı maddelerde farklı şartlara bağlanması karışıklığın artmasına sebebiyet vermektedir. Makalemizin amacı Katma Değer Vergisi açısından karmaşıklığın azaltılmasına katkı sağlamaktır. Anahtar Kelimeler: Serbest Bölge, KDV İstisnası, Nakliye Bedeli. Jel Sınıflandırma Kodları: H20, H21, H25.

  • Anonim veya Limited şirketler; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 194/3’üncü maddesi uyarınca tür değiştirmek sureti ile ticari işletmeye (Şahıs İşletmesine) dönüştürülebilmektedir. Bahsi geçen bu dönüşüm yoğun şekilde başvurulan bir değişim olmamakla beraber son dönemlerde şirketlerin tasfiyeleri nedeniyle katlandıkları maliyetlerin artması ile bu maliyetlerden kaçınmak amacıyla başvurulan bir yol halini almıştır. Mükellefler tarafından mali avantaj olduğu düşüncesi ile kullanılan bu yöntem vergi mevzuat açısından yeterince açık değildir. Bunun yanı sıra söz konusu yöntem makale ve yayınlarda yeterince yer bulamamıştır. Çalışmamız bu açıdan bahsi geçen dönüşümde vergisel yönleri ortaya koymak adına kaleme alınmış olup tasfiye yöntemi olarak kullanılması konusunda da yol gösterici olması açısından değerlendirme yapılacaktır. Anahtar Kelimeler: Sermaye Şirketi, Tasfiye, Şahıs İşletmesi JEL Sınıflandırma Kodları: H20, H21, H25

  • Hiç yorum bulunmuyor..