Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulanma biçimi ve hedeflenen fonksiyonlar bakımından, bazı ülkelerde bir servet vergisi, bazı ülkelerde ise bir dışsallık vergisi olarak karşımıza çıkabilmektedir. Devletlerin vergiye yüklediği fonksiyonların yanı sıra, verginin toplum tarafından nasıl algılandığı da vergiden beklenen amaçların gerçekleşmesi bakımından önemlidir. Bu çalışma mükelleflerin MTV algısını ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma kapsamında mükelleflere ölçeği tarafımızdan oluşturulmuş bir anket uygulanmış ve elde edilen veriler regresyon analizlerine tabi tutulmuştur. Analiz sonuçları mükelleflerin MTV hakkındaki düşüncelerinin; sahip olunan taşıt türü, MTV taksit sayısı, sübjektif vergi yükü, taşıt değeri uygulaması ve mükellefin mesleği gibi unsurlardan etkilendiğini göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Servet Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Vergi Algısı. JEL Sınıflandırma Kodları: D10, H20, H31.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

İhsan Cemil DEMİR* - Merve MALAK** * Prof. Dr., Afyon Kocatepe Üni.- ** Öğr. Gör., Afyon Kocatepe Üni.

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulanma biçimi ve hedeflenen fonksiyonlar bakımından, bazı ülkelerde bir servet vergisi, bazı ülkelerde ise bir dışsallık vergisi olarak karşımıza çıkabilmektedir. Devletlerin vergiye yüklediği fonksiyonların yanı sıra, verginin toplum tarafından nasıl algılandığı da vergiden beklenen amaçların gerçekleşmesi bakımından önemlidir. Bu çalışma mükelleflerin MTV algısını ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma kapsamında mükelleflere ölçeği tarafımızdan oluşturulmuş bir anket uygulanmış ve elde edilen veriler regresyon analizlerine tabi tutulmuştur. Analiz sonuçları mükelleflerin MTV hakkındaki düşüncelerinin; sahip olunan taşıt türü, MTV taksit sayısı, sübjektif vergi yükü, taşıt değeri uygulaması ve mükellefin mesleği gibi unsurlardan etkilendiğini göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Servet Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Vergi Algısı. JEL Sınıflandırma Kodları: D10, H20, H31.

  • Hiç yorum bulunmuyor..