Vergi incelemesinin yapılacağı yer ve doğrudan ilgili olan incelemeye başlama zamanı; re’sen takdir, pişmanlık, izaha davet, cezada indirim, af kanunlarından yararlanma, gizleme fiili nedeniyle vergi kaçakçılığı suçuna sebebiyet verme gibi mükellefi pek çok açıdan etkileyebilen bir konudur. Özellikle Danıştay, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun, incelemenin yapılacağı yeri düzenleyen 139’uncu maddesinde yer alan kuralı, bazı uyuşmazlıklarda incelemenin muhakkak işyerinde yapılması gerektiği yönünde karar vererek dar yorumlarken, bazı uyuşmazlıklarda ise, her incelemenin muhakkak işyerinde yapılması zorunluluğu olmadığı yönünde geniş yorumlama yapmaktadır. Çalışmada bir idarî işlem olarak vergi incelemesi ile aramalı inceleme kapsamında olmayan normal (klasik) bir vergi inceleme sürecinin başlangıcı ve incelemenin yapılacağı yerin tespitine ilişkin yargı safhasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar ve bu uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin hukukî değerlendirmelere yer verilecektir. Anahtar Kelimeler: İncelemenin yapılacağı yer, işyeri, daire, defter ve belge, ibraz JEL Sınıflandırma Kodları: K00, K34

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Yasin GÜN* * Vergi Mahkemesi Üyesi, E. Vergi Müfettişi

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Vergi incelemesinin yapılacağı yer ve doğrudan ilgili olan incelemeye başlama zamanı; re’sen takdir, pişmanlık, izaha davet, cezada indirim, af kanunlarından yararlanma, gizleme fiili nedeniyle vergi kaçakçılığı suçuna sebebiyet verme gibi mükellefi pek çok açıdan etkileyebilen bir konudur. Özellikle Danıştay, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun, incelemenin yapılacağı yeri düzenleyen 139’uncu maddesinde yer alan kuralı, bazı uyuşmazlıklarda incelemenin muhakkak işyerinde yapılması gerektiği yönünde karar vererek dar yorumlarken, bazı uyuşmazlıklarda ise, her incelemenin muhakkak işyerinde yapılması zorunluluğu olmadığı yönünde geniş yorumlama yapmaktadır. Çalışmada bir idarî işlem olarak vergi incelemesi ile aramalı inceleme kapsamında olmayan normal (klasik) bir vergi inceleme sürecinin başlangıcı ve incelemenin yapılacağı yerin tespitine ilişkin yargı safhasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar ve bu uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin hukukî değerlendirmelere yer verilecektir. Anahtar Kelimeler: İncelemenin yapılacağı yer, işyeri, daire, defter ve belge, ibraz JEL Sınıflandırma Kodları: K00, K34

  • Hiç yorum bulunmuyor..