Ekonomilerdeki makroekonomik istikrarsızlıklar beraberinde finansal kırılganlıkları getirmesi ve kriz ortamına sürüklemesi sebebiyle üzerinde önemle durulması gereken başlıca sorunlar olarak görülmektedir. Kriz olgusu bir ülkenin içinde başlasa da sonrasında küresel boyutta yayılmakta ve diğer ülkeleri de etkisi altına alabilmektedir. Tarihinde birçok krizlere şahit olmuş hatta yaşamış olan Türkiye, ekonomik açıdan istikrarsızlıklara maruz kalmıştır. Özellikle 2018 yılı ve sonrasında devam eden döviz krizi, pandemi sürecinin de başlamasıyla makro ekonomik sorunları derinleştirmiştir. Bu çalışmanın amacı, 2008 küresel krizi sonrasındaki Türkiye’nin günümüze kadar ki ekonomik görünümünü deskriptif bir analizle ele almaktır. Anahtar Kelimeler: Finansal Krizler, Covid- 19, Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Göstergeler JEL Sınıflandırma Kodları: G01, I10, E26, E31

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Seda ÖZNUR* * Doktora Öğrencisi, Aydın Adnan Menderes Üni

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Ekonomilerdeki makroekonomik istikrarsızlıklar beraberinde finansal kırılganlıkları getirmesi ve kriz ortamına sürüklemesi sebebiyle üzerinde önemle durulması gereken başlıca sorunlar olarak görülmektedir. Kriz olgusu bir ülkenin içinde başlasa da sonrasında küresel boyutta yayılmakta ve diğer ülkeleri de etkisi altına alabilmektedir. Tarihinde birçok krizlere şahit olmuş hatta yaşamış olan Türkiye, ekonomik açıdan istikrarsızlıklara maruz kalmıştır. Özellikle 2018 yılı ve sonrasında devam eden döviz krizi, pandemi sürecinin de başlamasıyla makro ekonomik sorunları derinleştirmiştir. Bu çalışmanın amacı, 2008 küresel krizi sonrasındaki Türkiye’nin günümüze kadar ki ekonomik görünümünü deskriptif bir analizle ele almaktır. Anahtar Kelimeler: Finansal Krizler, Covid- 19, Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Göstergeler JEL Sınıflandırma Kodları: G01, I10, E26, E31

  • Hiç yorum bulunmuyor..