İşletmelerin ticari faaliyetleri dolayısıyla önemli bir gider kalemi olan binek otomobiller; vergi idaresi tarafından suiistimali engellemek amacıyla her zaman mercek altında olup, düzenlemeye açıktır. 7194 sayılı kanunun 13. Madde düzenlemesi ile özel amaçla kullanımının da kaçınılmaz olduğu binek otomobillere gider kısıtlaması getirilmiştir. Kanun gerekçesinde kurumlar vergisi mükelleflerince suiistimal edilebildiği ve şahsi ihtiyaçlar için kullanılması yer verilmekle beraber artık özel işlerde kullanılan araçların gider kısıtlaması kapsamında giderlerin kurumlar vergisinden doğrudan indirim konusu yapılabileceği algılanmaktadır. Oysaki bu durum gerek tamamen işle ilgili kullanılan binek otomobil ile kısmi olarak kullanılan arasında adaletsizliğe yol açmakta, gerekse GVK 23., 61. gibi düzenlemeler ile ters düşmektedir. Makalemizde kısmen ticari kazanç amacıyla kullanılan binek araç giderlerinin şahsi işlerde kullanılan oranda 7194 sayılı kanunun 13. Maddesi ile gelen düzenlemeye paralel yine kurumlar vergisinde indirim konusu yapılabileceği ancak personele sağlanan menfaat kapsamında değerlendirilerek ücret olması gerektiği ve bu doğrultuda Gelir Vergisi Stopaj ve Damga Vergisi doğacağı hususu irdelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Ticari Kazanç, Gelir Vergisi, Damga Vergisi, Binek Otomobil, Taşıt Genel Giderleri, Şahsi Kullanım JEL Sınıflandırma Kodları: D31,L92, M21, M54, H25

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Ferhat ÇİNÇİN* * Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • İşletmelerin ticari faaliyetleri dolayısıyla önemli bir gider kalemi olan binek otomobiller; vergi idaresi tarafından suiistimali engellemek amacıyla her zaman mercek altında olup, düzenlemeye açıktır. 7194 sayılı kanunun 13. Madde düzenlemesi ile özel amaçla kullanımının da kaçınılmaz olduğu binek otomobillere gider kısıtlaması getirilmiştir. Kanun gerekçesinde kurumlar vergisi mükelleflerince suiistimal edilebildiği ve şahsi ihtiyaçlar için kullanılması yer verilmekle beraber artık özel işlerde kullanılan araçların gider kısıtlaması kapsamında giderlerin kurumlar vergisinden doğrudan indirim konusu yapılabileceği algılanmaktadır. Oysaki bu durum gerek tamamen işle ilgili kullanılan binek otomobil ile kısmi olarak kullanılan arasında adaletsizliğe yol açmakta, gerekse GVK 23., 61. gibi düzenlemeler ile ters düşmektedir. Makalemizde kısmen ticari kazanç amacıyla kullanılan binek araç giderlerinin şahsi işlerde kullanılan oranda 7194 sayılı kanunun 13. Maddesi ile gelen düzenlemeye paralel yine kurumlar vergisinde indirim konusu yapılabileceği ancak personele sağlanan menfaat kapsamında değerlendirilerek ücret olması gerektiği ve bu doğrultuda Gelir Vergisi Stopaj ve Damga Vergisi doğacağı hususu irdelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Ticari Kazanç, Gelir Vergisi, Damga Vergisi, Binek Otomobil, Taşıt Genel Giderleri, Şahsi Kullanım JEL Sınıflandırma Kodları: D31,L92, M21, M54, H25

  • Hiç yorum bulunmuyor..