1929 Ekonomik Krizi öncesi sadece mali amaçlarla başvurulan vergilere, kriz sonrasında çeşitli amaçlarla başvurulmuştur. Müdahalecilik yaklaşımı doğrultusunda özellikle paternalist devlet uygulamasının yansıması olarak günah vergisi kavramı kullanılmıştır. Bu çalışmada dünyada vergi uygulamaları incelenerek hangi vergilerin günah vergisi kapsamında değerlendirileceği amaçlarına göre ele alınarak anlatılmıştır. Çalışmada ülkelerin vergi sistemi literatür taraması yapılarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda ulaşılan bulgular, devletin müdahalelerinin esasında literatürde ne kadar sorgulansa da paternalist yaklaşım gereği uygulanan günah vergilerinin kamu yararına katkı sağlaması nedeniyle müdahaleciliğin gerekli olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca bu vergilerden elde edilen gelirlerin ortaya çıkan bu sorunların finansmanında kullanılması durumunda kamunun ek bir maliyetten kurtulacağı da bir diğer bulgu olarak ortaya konulmuştur. Çalışma ile hem literatüre katkı sunulması hem de politika yapıcılara etkin bir vergi sistemi oluşturulması amacıyla yol gösterici öneriler sunulması hedeflenmektedir. Ayrıca günah vergisi uygulamaları ile kamuya kaynak yaratma potansiyeli oluşturarak vergilendirmenin mali amacının gerçekleştirilmesine de katkı sunulmuş olacaktır. Anahtar Kelimeler: Günah Vergisi, Müdahalecilik, Kamu Yararı, Paternalizm. JEL Sınıflandırma Kodları: H21, H23, H30.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.