Ekonomik kalkınmanın temel sektörlerinden olan taşımacılık aynı zamanda işletmelerin rekabet gücünü etkileyen unsurların başında gelmektedir. Bu kapsamda ülkemizde de dış ticaret hacminin büyümesini sağlamak, işletmelere rekabet gücü kazandırmak ve işletmeleri mali açıdan desteklemek amacıyla transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan yük ve yolcu taşıma işleri katma değer vergisinden istisna tutulmuştur. Ayrıca istisna kapsamında yüklenilen fakat indirilemeyen vergiler için mükelleflere iade hakkı tanınmıştır. Makalemizde, öncelikle transit ve uluslararası taşımacılığa ilişkin kavramlar tanımlanmış akabinde dünyada ve Türkiye’de uluslararası taşımacılık faaliyetlerine değinilmiştir. Ardından vergi istisnasının kapsamı ve beyanı, iade şartları, iadeye ilişkin usul ve esaslar ile özellikli durumlar ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde değerlendirilmiştir. Sonrasında iade uygulaması örnekler eşliğinde ele alınarak görüş ve önerilerimiz açıklanmıştır. Anahtar Kelimeler: Uluslararası Taşımacılık, KDV, İstisna, İade. JEL Sınıflandırması Kodları: N70, K34.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.