Vergileme sürecinde gerçekleştirilen işlemler zaman zaman mükellef ile idare arasında birtakım uyuşmazlıklara sebebiyet verebilmektedir. Söz konusu mübayenetler idare aşamasında ve vergi yargısı vasıtası ile çözümlenmektedir. Vergi Yargılama Hukuku kapsamında meydana gelen uyuşmazlıklar vergi yargısında belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde aydınlatılmaktadır. Bu süreçte vergi yargılama mercii vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyetini ortaya koymak ve sonrasında uyuşmazlığın çözümlenmesi konusunda gerekli olan kanunlar nispetinde davayı sürdürmektedir. Bu sürecin güvenilir bir şekilde ilerlemesi için uyuşmazlık konusu vakıaların doğruluğuna yönelik içerikler mahkemeye sunulan deliller aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ileri sürülen iddiaların ispatı ve ispat yükümlülüğünün bilinmesi de adil bir vergi yargılamasına mesnet teşkil etmektedir. Bu yüzden uyuşmazlık konusu olan iddiaların tespiti ve deliller vasıtası ile söz konusu iddiaların kanıtlanması uyuşmazlığın çözümü, hukuki güvenlik ilkesi ve başarılı bir vergi yargılama süreci için büyük önem arz etmektedir. Bu minvalde çalışmada, delil ve ispat kavramlarının vergi yargılamasındaki yansıması, yeri ve önemi hususunda bilgilendirme yapılacaktır. Anahtar Kelimeler: Vergi, vergi yargısı, delil, ispat, ispat yükü JEL Sınıflandırma Kodları: H20, K34, K19, K10, K40.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Taner ERCAN * Dr. Öğr. Üyesi, Kırklareli Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Vergileme sürecinde gerçekleştirilen işlemler zaman zaman mükellef ile idare arasında birtakım uyuşmazlıklara sebebiyet verebilmektedir. Söz konusu mübayenetler idare aşamasında ve vergi yargısı vasıtası ile çözümlenmektedir. Vergi Yargılama Hukuku kapsamında meydana gelen uyuşmazlıklar vergi yargısında belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde aydınlatılmaktadır. Bu süreçte vergi yargılama mercii vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyetini ortaya koymak ve sonrasında uyuşmazlığın çözümlenmesi konusunda gerekli olan kanunlar nispetinde davayı sürdürmektedir. Bu sürecin güvenilir bir şekilde ilerlemesi için uyuşmazlık konusu vakıaların doğruluğuna yönelik içerikler mahkemeye sunulan deliller aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ileri sürülen iddiaların ispatı ve ispat yükümlülüğünün bilinmesi de adil bir vergi yargılamasına mesnet teşkil etmektedir. Bu yüzden uyuşmazlık konusu olan iddiaların tespiti ve deliller vasıtası ile söz konusu iddiaların kanıtlanması uyuşmazlığın çözümü, hukuki güvenlik ilkesi ve başarılı bir vergi yargılama süreci için büyük önem arz etmektedir. Bu minvalde çalışmada, delil ve ispat kavramlarının vergi yargılamasındaki yansıması, yeri ve önemi hususunda bilgilendirme yapılacaktır. Anahtar Kelimeler: Vergi, vergi yargısı, delil, ispat, ispat yükü JEL Sınıflandırma Kodları: H20, K34, K19, K10, K40.

  • Hiç yorum bulunmuyor..