Temelde devlet malları anlamına gelen Milli Emlak, Devletin sahip olduğu taşınır, taşınmaz ve diğer tüm malları oluşturur. Devlet bu görevini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ana hizmet birimi olan Milli Emlak Genel Müdürlüğü aracılığıyla yerine getirir. Kurum taşınır, taşınmaz ve diğer tüm mallarda bilimsel ve toplumsal gelişmelerle Devlet adına kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla günümüzde faaliyetlerini sürdürmektedir. Çalışmada, Kamu Milli Emlak Yönetiminde iş ve işlemlerin başlangıcı olarak kabul edilen tespit işlemi konusunun kapsamı ele alınarak milli emlak yönetimindeki yeri ve önemi açıklanmıştır. Konu, Milli Emlak Genel Müdürlüğü kurum mevzuatının belirlediği nitelik ve belirlemeler çerçevesinde incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Milli Emlak, Kamu Emlak Yönetiminde Tespit, Ecrimisil. JEL Sınıflandırması Kodları: H41, H83, K25.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Esra DURUKAN ÇELİK* Milli Emlak Uzmanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Temelde devlet malları anlamına gelen Milli Emlak, Devletin sahip olduğu taşınır, taşınmaz ve diğer tüm malları oluşturur. Devlet bu görevini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ana hizmet birimi olan Milli Emlak Genel Müdürlüğü aracılığıyla yerine getirir. Kurum taşınır, taşınmaz ve diğer tüm mallarda bilimsel ve toplumsal gelişmelerle Devlet adına kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla günümüzde faaliyetlerini sürdürmektedir. Çalışmada, Kamu Milli Emlak Yönetiminde iş ve işlemlerin başlangıcı olarak kabul edilen tespit işlemi konusunun kapsamı ele alınarak milli emlak yönetimindeki yeri ve önemi açıklanmıştır. Konu, Milli Emlak Genel Müdürlüğü kurum mevzuatının belirlediği nitelik ve belirlemeler çerçevesinde incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Milli Emlak, Kamu Emlak Yönetiminde Tespit, Ecrimisil. JEL Sınıflandırması Kodları: H41, H83, K25.

  • Ülkemizde kamu mali yönetim anlayışını çağdaş bir yaklaşımla revize etmeyi amaçlayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK), mali denetim ve mesuliyet sistemini tamamen baştan yenileyerek çağdaş bir yapıda denetime yeni bir soluk getirmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (ÇŞB) ana hizmet birimi olan Milli Emlak Genel Müdürlüğünün denetim usulü; tam kapsamlı olarak 5018 sayılı KMYKK tabidir. Çalışmada, Kamu Finansal Denetiminin kapsamı ele alınarak Milli Emlak Genel Müdürlüğü denetimi ile bağlantısı açıklanmıştır. Konular, 5018 sayılı KMYKK’nın belirlediği nitelik ve belirlemeler çerçevesinde, Milli Emlak Genel Müdürlüğü kurum mevzuatı açısından incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Milli Emlak, Kamu Emlak Yönetiminde Denetim, Denetim Elemanları. JEL Sınıflandırma Kodları: H41, H83, K25

  • Hiç yorum bulunmuyor..