6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun m.48/A’da, vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili müessesesi düzenlenmektedir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı’na, tecil edilecek alacaklara gecikme zammı yerine TÜİK’in her ay için açıkladığı Yİ-ÜFE’nin aylık değişim oranlarını esas alarak farklı bir tutar hesaplatma yetkisi verilmiştir. Bakanlar Kurulu kendisine verilen bu yetkiyi 2018/11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kullanmıştır. Buna göre, m.48/A kapsamında tecil edilecek alacakların asıllarına uygulanması gereken gecikme zamları yerine, alacağın vade tarihinden, tecil başvuru tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanması kararlaştırılmıştır. Mükelleflerin lehine olarak düzenlemiş olan bu uygulama enflasyonist bir ortamın ortaya çıkmasıyla birlikte mükelleflerin aleyhine olan bir uygulama haline dönüşmektedir. Mükelleflerin aleyhine oluşan bu durumun nasıl ortaya çıktığının örneklerle açıklandığı makalemizde, enflasyonist ortam sebebiyle dezavantajlı hale gelen bu uygulamadan vergiye uyumlu mükelleflerin olumsuz etkilenmemesi için, Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarına göre hesaplama yapılmasının mükellefler açısından seçimlik bir hale getirilmesi ve mükelleflerin lehlerine olan seçeneği kullanmalarına izin verilmesi önerileri getirilmektedir. Anahtar Kelimeler: 6183 sayılı Kanun, Tecil, Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili JEL Sınıflandırma Kodları: K34, K10, H00

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

İbrahim OLGUN* * Arş. Gör., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun m.48/A’da, vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili müessesesi düzenlenmektedir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı’na, tecil edilecek alacaklara gecikme zammı yerine TÜİK’in her ay için açıkladığı Yİ-ÜFE’nin aylık değişim oranlarını esas alarak farklı bir tutar hesaplatma yetkisi verilmiştir. Bakanlar Kurulu kendisine verilen bu yetkiyi 2018/11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kullanmıştır. Buna göre, m.48/A kapsamında tecil edilecek alacakların asıllarına uygulanması gereken gecikme zamları yerine, alacağın vade tarihinden, tecil başvuru tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanması kararlaştırılmıştır. Mükelleflerin lehine olarak düzenlemiş olan bu uygulama enflasyonist bir ortamın ortaya çıkmasıyla birlikte mükelleflerin aleyhine olan bir uygulama haline dönüşmektedir. Mükelleflerin aleyhine oluşan bu durumun nasıl ortaya çıktığının örneklerle açıklandığı makalemizde, enflasyonist ortam sebebiyle dezavantajlı hale gelen bu uygulamadan vergiye uyumlu mükelleflerin olumsuz etkilenmemesi için, Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarına göre hesaplama yapılmasının mükellefler açısından seçimlik bir hale getirilmesi ve mükelleflerin lehlerine olan seçeneği kullanmalarına izin verilmesi önerileri getirilmektedir. Anahtar Kelimeler: 6183 sayılı Kanun, Tecil, Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili JEL Sınıflandırma Kodları: K34, K10, H00

  • Hiç yorum bulunmuyor..