İşsizlik, tüm dünyada lduğu gibi AB ülkelerinde ve Türkiye’de de ekonominin istikrarlı bir şekilde büyümesi ve kalkınabilmesi için son derece önem arz etmektedir. Özellikle genç işsiz olarak adlandırılan 15-24 yaş aralığında yer alan bireylerin istihdam dışı kalmaları ülkeleri bu hedeflemeleri yakalamada oldukça zorlamaktadır. Genç işsizliğin birden çok farklı nedeni olabilir. Bunlar arasında ekonomideki konjonktüre bağlı arz ve talepte meydana gelen dalgalanmalar, ülke ekonomisinin yapısal sorunları, eğitim sistemindeki aksaklıklar ve işgücü politikalarında uygulanan eksiklikler, tecrübe eksikliği ya da teknoloji kullanımındaki yetersizlikler en sık karşılaşılan nedenler arasında gösterilebilir. Bu çalışmada AB ülkeleri ve Türkiye’nin genç işsizlik sorununa karşı uygulamış oldukları politikalar incelenmiştir. Bunun yanında genç işsizliğin yıllar içerisindeki değişimi ve eğitim seviyelerine bağlı olarak ülkelerin uyguladıkları aktif ve pasif politikalar araştırılmıştır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.