Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakıma muhtaç olan bakım alacaklısı veya veli/vasisi ile bakım alacaklısının malvarlığının bir kısmını veya tamamını devretmesi karşılığında bakma, ihtiyaç halinde tedavi ettirme, gözetme gibi edimleri yerine getiren bakım borçlusu arasında kurulan sözleşmeye verilen isimdir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, iki tarafa borç yükleyen ve ivazlı bir sözleşmedir. Diğer yandan, Veraset ve İntikal vergisi ise, konu itibariyle veraseten ve ivazsız intikalleri içeren bir vergi türüdür. Görünüşte ivazlı bir sözleşme olması nedeniyle veraset ve intikal vergisi dışında kalan bir konu gibi görünen ölünceye kadar bakma sözleşmesi, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisinin konusuna dahil edilip edilmeyeceği tartışma değer bir konudur. Çalışma bu husus üzerine şekillenmiştir. Bahsi geçen konunun değerlendirilmeye çalışıldığı çalışma etiki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ölünceye kadar bakma sözleşmesinden bahsedilmiş, ardından ikinci bölümde çalışma konusu yasal mevzuat, örnek mahkeme kararları ve özelgeler dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, İvazlı İntikal, İvazsız İntikal, Veraset, Ölüme Bağlı Tasarruf. JEL Sınıflandırma Kodları: K12, K34.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Ali SAKLAN* * Dr., İç Denetçi, E. Vergi Müfettişi, İstanbul Üni., S.B.E, Kamu Hukuku Abd

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakıma muhtaç olan bakım alacaklısı veya veli/vasisi ile bakım alacaklısının malvarlığının bir kısmını veya tamamını devretmesi karşılığında bakma, ihtiyaç halinde tedavi ettirme, gözetme gibi edimleri yerine getiren bakım borçlusu arasında kurulan sözleşmeye verilen isimdir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, iki tarafa borç yükleyen ve ivazlı bir sözleşmedir. Diğer yandan, Veraset ve İntikal vergisi ise, konu itibariyle veraseten ve ivazsız intikalleri içeren bir vergi türüdür. Görünüşte ivazlı bir sözleşme olması nedeniyle veraset ve intikal vergisi dışında kalan bir konu gibi görünen ölünceye kadar bakma sözleşmesi, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisinin konusuna dahil edilip edilmeyeceği tartışma değer bir konudur. Çalışma bu husus üzerine şekillenmiştir. Bahsi geçen konunun değerlendirilmeye çalışıldığı çalışma etiki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ölünceye kadar bakma sözleşmesinden bahsedilmiş, ardından ikinci bölümde çalışma konusu yasal mevzuat, örnek mahkeme kararları ve özelgeler dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, İvazlı İntikal, İvazsız İntikal, Veraset, Ölüme Bağlı Tasarruf. JEL Sınıflandırma Kodları: K12, K34.

  • Hiç yorum bulunmuyor..