Vergi, tüm ülkeler için en önemli gelir kaynağı olmasına rağmen, verginin kimlerden, ne kadar alınacağı ve hangi gelir gruplarından ne ağırlıkta alınacağı konusu günümüz kamu maliyesinin hep tartışılan konularından olmuştur. Verginin adil olması gerektiği büyük çoğunluk tarafından savunulmuş ancak, adil olmanın ölçüsü ve oranı ülkeden ülkeye değişmiştir. Bu nedenle, vergi adaleti ve vergi yükü kavramları vergi sistemlerinde hep ön planda olmuş, vergilendirmenin yapıldığı gelir unsurları ve gelir gruplarının bundan ne kadar etkilendiği önem kazanmıştır. Çalışmada Türk Vergi Sisteminde yer alan vergilerin genel itibariyle adil olup olmadığı, vergi yükünün ne ölçüde oluştuğu ve OECD ülkeleriyle karşılaştırılması yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Vergi Adaleti, Vergi Yükü, Dolaylı ve Dolaysız Vergiler, OECD Ülkeleri JEL Sınıflandırma Kodları: K34, H20, H29

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.