Mükellefle ihtilafa düşmeden yaşanan vergisel uyuşmazlıkları idari yöntemlerle çözme seçeneklerinden biri olan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 376’ncı maddesi, 7194 sayılı kanunla yapılan değişiklik öncesi hakkında işlem yapılan mükelleflerden kanuni şartları taşıyanlara vergi ziyaı cezasında ilkinde yarısı, devamında kesilenlerde üçte biri indirilmekteyken 7194 sayılı kanunla bahse konu durumun tekrarına bakılmaksızın vergi ziyaı cezasında indirim, cezanın yarısı olarak sabitlenmiştir. Bunun yanında usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim ise aynen muhafaza edilmiştir. Bu maddede yapılan en kayda değer yenilik ise uzlaşılan vergi ve vergi ziyaı cezalarının belirli bir oranının kanuni süresinde ödenmesi halinde vergi ziyaı cezasında %25’lik bir indirimin daha öngörülmüş olmasıdır. Böylece bir diğer indirim müessesesi olan uzlaşma yolunu seçen mükellefe, uzlaşmanın vaki olması durumunda bir indirim hakkı daha tanınarak ihtilaf yaşanmadan idari aşamada sorunun çözümü amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Cezalarda İndirim Müessesesi, Uzlaşılan Vergi Cezalarında İndirim, Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü JEL Sınıflandırma Kodları: K34, H20.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Erdal ÖZTÜRK* Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Mükellefle ihtilafa düşmeden yaşanan vergisel uyuşmazlıkları idari yöntemlerle çözme seçeneklerinden biri olan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 376’ncı maddesi, 7194 sayılı kanunla yapılan değişiklik öncesi hakkında işlem yapılan mükelleflerden kanuni şartları taşıyanlara vergi ziyaı cezasında ilkinde yarısı, devamında kesilenlerde üçte biri indirilmekteyken 7194 sayılı kanunla bahse konu durumun tekrarına bakılmaksızın vergi ziyaı cezasında indirim, cezanın yarısı olarak sabitlenmiştir. Bunun yanında usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim ise aynen muhafaza edilmiştir. Bu maddede yapılan en kayda değer yenilik ise uzlaşılan vergi ve vergi ziyaı cezalarının belirli bir oranının kanuni süresinde ödenmesi halinde vergi ziyaı cezasında %25’lik bir indirimin daha öngörülmüş olmasıdır. Böylece bir diğer indirim müessesesi olan uzlaşma yolunu seçen mükellefe, uzlaşmanın vaki olması durumunda bir indirim hakkı daha tanınarak ihtilaf yaşanmadan idari aşamada sorunun çözümü amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Cezalarda İndirim Müessesesi, Uzlaşılan Vergi Cezalarında İndirim, Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü JEL Sınıflandırma Kodları: K34, H20.

  • Hiç yorum bulunmuyor..