Teknolojide yaşanan büyük gelişim, küresel düzeyde ekonomik faaliyetlerin dijitalleşmesine ve bunun bir sonucu olarak da dijital ekonomi kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dijital ekonomi, temelde büyük kolaylıklar sağlasa da ülkeler açısından vergilendirme ile ilgili ciddi sorunları da beraberinde getirmiştir. Özellikle fiziki bir varlığa ihtiyaç duyulmaksızın ekonomik faaliyetlerin yürütülebilmesi, vergilendirme ile ilgili sorunların temelini oluşturmakta ve bu konuyla mücadeleyi zorunlu kılmaktadır. Dijital ekonominin vergilendirilmesine ilişkin üretilen çözüm önerilerinden belki de ön önemlisi BEPS Eylem Planı’dır. BEPS Eylem Planı’nın ilk maddesi dijital ekonominin vergilendirilmesi sorununu ele almakta ve çözüm üretmektedir. Buradan hareketle, gerek bir topluluk olarak OECD ve Avrupa Birliği, gerekse tek taraflı çözüm üretmeye çalışan ülkeler, dijital ekonominin vergilendirilmesine ilişkin birçok adım atmış ve vergisel tedbirler almışlardır. Çalışmada, dijital ekonominin vergilendirilmesi sorunu ele alındıktan sonra ülkelerin bu konuda hangi politikaları uyguladığı incelenecek ve bu kapsamda sorunlar belirtilerek, öneriler sunulacaktır. Anahtar Kelimeler: Dijital Ekonomi, Vergileme, BEPS JEL Sınıflandırma Kodları: H20, H21, H29

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Taha ARTUÇ* - Tülin CANBAY** * Arş. Gör., Manisa Celal Bayar Üni.-** Prof. Dr., Manisa Celal Bayar Üni.

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Teknolojide yaşanan büyük gelişim, küresel düzeyde ekonomik faaliyetlerin dijitalleşmesine ve bunun bir sonucu olarak da dijital ekonomi kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dijital ekonomi, temelde büyük kolaylıklar sağlasa da ülkeler açısından vergilendirme ile ilgili ciddi sorunları da beraberinde getirmiştir. Özellikle fiziki bir varlığa ihtiyaç duyulmaksızın ekonomik faaliyetlerin yürütülebilmesi, vergilendirme ile ilgili sorunların temelini oluşturmakta ve bu konuyla mücadeleyi zorunlu kılmaktadır. Dijital ekonominin vergilendirilmesine ilişkin üretilen çözüm önerilerinden belki de ön önemlisi BEPS Eylem Planı’dır. BEPS Eylem Planı’nın ilk maddesi dijital ekonominin vergilendirilmesi sorununu ele almakta ve çözüm üretmektedir. Buradan hareketle, gerek bir topluluk olarak OECD ve Avrupa Birliği, gerekse tek taraflı çözüm üretmeye çalışan ülkeler, dijital ekonominin vergilendirilmesine ilişkin birçok adım atmış ve vergisel tedbirler almışlardır. Çalışmada, dijital ekonominin vergilendirilmesi sorunu ele alındıktan sonra ülkelerin bu konuda hangi politikaları uyguladığı incelenecek ve bu kapsamda sorunlar belirtilerek, öneriler sunulacaktır. Anahtar Kelimeler: Dijital Ekonomi, Vergileme, BEPS JEL Sınıflandırma Kodları: H20, H21, H29

  • Hiç yorum bulunmuyor..