Şirketlerde, şirket tüzel kişiliği ile üyeleri arasındaki ilişkiler, ayrılık ve sınırlı sorumluluk ilkelerine dayanır. Ayrılık ve sınırlı sorumluluk ilkelerinin katı bir şekilde uygulanmasının alacaklılar açısından hüsnüniyet kurallarına aykırı sonuçlar doğurması, tüzel kişilik perdesinin kaldırılması teorisini ortaya çıkarmıştır. Bu teori sayesinde mahkemeler, şirket ile ortakların sorumluluklarının ayrı ve bağımsız oluşunu dikkate almayarak şirket borçlarından ortakları da sorumlu tutabilmektedir. Çalışmamızda, mahkemelerin perdeyi kaldırma gerekçeleri ve uygulamada görülen tüzel kişilik perdesinin kaldırılması nedenleri incelenerek konunun vergi hukuku açısından daha iyi anlaşılması amaçlanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Tüzel Kişi, Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması, Sınırlı Sorumluluk İlkesi, Vergi Hukuku Jel Sınıflandırması: K10, K22, K34

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.