Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun 280/A maddesi uygulamasına göre yatırım harcamaları kapsamında yatırım yapacak sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemini izleyen hesap dönemi sonuna kadar yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabacı paraların söz konusu dönem boyunca yatırım harcamalarında kullanılması dolayısıyla ortaya çıkan kur farkları, pasifte bir fon hesabında izlenebilmekte ve raporlanabilmektedir. Bu çalışmada, Tekdüzen Hesap Planı, 213 sayılı VUK’un 280/A maddesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 495 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından hazırlanan finansal raporlama standartlarına uygun hesap planı taslağı dikkate alınarak, yurt dışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılan kısmı nedeniyle ortaya çıkan kur farklarının hangi öz kaynak hesap grubunda yer alan hesaplarda takip edilebileceğine ilişkin önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Yatırım Harcamaları, Kur Farkları, VUK 280/A, 213 Sayılı VUK JEL Sınıflandırma Kodları: G32, H25, K20.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Zeki DOĞAN* - Adalet ZOZİK** *Prof. Dr., Niğde Ömer Halisdemir Üni.-** Dr. Öğr. Üyesi, Bayburt Üni.

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun 280/A maddesi uygulamasına göre yatırım harcamaları kapsamında yatırım yapacak sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemini izleyen hesap dönemi sonuna kadar yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabacı paraların söz konusu dönem boyunca yatırım harcamalarında kullanılması dolayısıyla ortaya çıkan kur farkları, pasifte bir fon hesabında izlenebilmekte ve raporlanabilmektedir. Bu çalışmada, Tekdüzen Hesap Planı, 213 sayılı VUK’un 280/A maddesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 495 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından hazırlanan finansal raporlama standartlarına uygun hesap planı taslağı dikkate alınarak, yurt dışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılan kısmı nedeniyle ortaya çıkan kur farklarının hangi öz kaynak hesap grubunda yer alan hesaplarda takip edilebileceğine ilişkin önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Yatırım Harcamaları, Kur Farkları, VUK 280/A, 213 Sayılı VUK JEL Sınıflandırma Kodları: G32, H25, K20.

  • Hiç yorum bulunmuyor..