Teknolojik gelişmelerin günden güne artan etkisi insanların alışkanlıkları ve yaşam biçimlerini etkilemiş, bunun yanında özel sektör veya kamu kurumları ayrımı olmaksızın, kurum ve kuruluşların çalışma pratiklerinde de kökten değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Geleneksel çalışma biçimleri ve kamu hizmetlerindeki alışılmış yaklaşımlar, teknolojinin sunduğu imkânlardan nasibini almış, kamu hizmetleri de teknolojik dönüşümün etkisine girmiştir. Bununla birlikte 2019 yılında tüm dünyanın gündemine giren Covid-19 virüsünün etkilerinin yarattığı ‘yeni dünya’ sürecinde, tüm toplumların alışkanlıklarında kaçınılmaz değişiklikler meydana gelmiş, insanların sağlıklı yaşama dair anlayışları farklılaşmış, toplumsal yaşamlarında da zorunlu olarak yaptıkları değişimler, yaşama dair eylem değişikliklerine eşlik etmiştir. Özel kuruluşlar ve kamu kurumlarınca yürütülen iş ve işlemler uzaktan yapılmaya başlanmıştır. Diğer kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi gümrük idarelerinde yürütülen iş ve işlemlerin de uzaktan erişim marifetiyle yürütüldüğü mecralar bulunmakla birlikte, mevcut sistemde özellikle gümrük vergilerini ve gümrük işlemlerini ilgilendiren para cezalarına konu uzlaşma süreçleri, uzaktan, e-işlem şeklinde yürütülmemekte, dünyanın kavramaya başladığı ‘uzaktan işlem’ alışkanlığı ile ters yönde hareketine devam etmektedir. Pandemi çağının getirdiği yeni çalışma anlayışı ile birlikte, tarafların uzlaşma için bir araya gelmesi sağlık açısından riskler barındırdığı gibi zaman tasarrufu açısından da maliyetler ortaya çıkarmakta, teknolojik dönüşümle birlikte bu handikapların ortadan kalkması beklenmektedir. Mevcut haliyle uzlaşma müessesesinin modernize edilerek e-uzlaşma şeklinde uygulanabilmesi için söz konusu uygulamayı geliştirmesi beklenen idarenin dönüşüme ayak uydurmaya yönelik takınacağı tavır ve alacağı pozisyon ise uzlaşmanın geleneksel yollarla yürütülmesiyle ortaya çıkan engellerin sonlandırılıp sonlandırılamayacağı ve uzlaşma işlemlerinin uzaktan yapılıp yapılamayacağı hususunu belirleyici etkiye sahip olacaktır. Anahtar Kelimeler: Gümrük Uzlaşma Müessesesi, Kamu Hizmetinin Sunumu, E-Devlet, E-İşlem, Teknolojik Dönüşüm, Vergi Bilinci, Uzlaşma Sorunları. JEL Sınıflandırma Kodları: H21, H40, K34, O32.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Deniz Okan SAVAŞ* * Ticaret Başmüfettişi, Ticaret Bakanlığı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Teknolojik gelişmelerin günden güne artan etkisi insanların alışkanlıkları ve yaşam biçimlerini etkilemiş, bunun yanında özel sektör veya kamu kurumları ayrımı olmaksızın, kurum ve kuruluşların çalışma pratiklerinde de kökten değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Geleneksel çalışma biçimleri ve kamu hizmetlerindeki alışılmış yaklaşımlar, teknolojinin sunduğu imkânlardan nasibini almış, kamu hizmetleri de teknolojik dönüşümün etkisine girmiştir. Bununla birlikte 2019 yılında tüm dünyanın gündemine giren Covid-19 virüsünün etkilerinin yarattığı ‘yeni dünya’ sürecinde, tüm toplumların alışkanlıklarında kaçınılmaz değişiklikler meydana gelmiş, insanların sağlıklı yaşama dair anlayışları farklılaşmış, toplumsal yaşamlarında da zorunlu olarak yaptıkları değişimler, yaşama dair eylem değişikliklerine eşlik etmiştir. Özel kuruluşlar ve kamu kurumlarınca yürütülen iş ve işlemler uzaktan yapılmaya başlanmıştır. Diğer kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi gümrük idarelerinde yürütülen iş ve işlemlerin de uzaktan erişim marifetiyle yürütüldüğü mecralar bulunmakla birlikte, mevcut sistemde özellikle gümrük vergilerini ve gümrük işlemlerini ilgilendiren para cezalarına konu uzlaşma süreçleri, uzaktan, e-işlem şeklinde yürütülmemekte, dünyanın kavramaya başladığı ‘uzaktan işlem’ alışkanlığı ile ters yönde hareketine devam etmektedir. Pandemi çağının getirdiği yeni çalışma anlayışı ile birlikte, tarafların uzlaşma için bir araya gelmesi sağlık açısından riskler barındırdığı gibi zaman tasarrufu açısından da maliyetler ortaya çıkarmakta, teknolojik dönüşümle birlikte bu handikapların ortadan kalkması beklenmektedir. Mevcut haliyle uzlaşma müessesesinin modernize edilerek e-uzlaşma şeklinde uygulanabilmesi için söz konusu uygulamayı geliştirmesi beklenen idarenin dönüşüme ayak uydurmaya yönelik takınacağı tavır ve alacağı pozisyon ise uzlaşmanın geleneksel yollarla yürütülmesiyle ortaya çıkan engellerin sonlandırılıp sonlandırılamayacağı ve uzlaşma işlemlerinin uzaktan yapılıp yapılamayacağı hususunu belirleyici etkiye sahip olacaktır. Anahtar Kelimeler: Gümrük Uzlaşma Müessesesi, Kamu Hizmetinin Sunumu, E-Devlet, E-İşlem, Teknolojik Dönüşüm, Vergi Bilinci, Uzlaşma Sorunları. JEL Sınıflandırma Kodları: H21, H40, K34, O32.

  • Hiç yorum bulunmuyor..