Boş ev vergisi, yurt dışında bazı ülkelerde belirli bir süre boyunca boş bekletilen ve içinde kimsenin ikamet etmediği konutun sahibinden alınan vergidir. Türkiye’de böyle bir vergi yürüklükte değildir. Türkiye’de artan konut ihtiyacı, konut stoku, konut arz- talep dengesizliği ve yükselen konut kiraları gibi konulara çare aramak amacıyla zaman zaman yerel ve hükümet yetkililerince boş ev vergisi medyada gündeme getirilmektedir. Çalışmamızın amacı, boş ev vergisi hakkında genel bilgi vermek, dünya üzerindeki uygulamalarını anlatmak, avantaj ve dezavantajlarını izah ettikten sonra Türkiye’de uygulanabilirliği hakkında değerlendirme yapmaktır. Anahtar Kelimeler: Boş Konut, Konut İhtiyacı, Konut Arz- Talebi, Konut Kiraları. JEL Sınıflandırma Kodları: A10, M40

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.