Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda motorlu taşıtlara ilişkin olarak ödenen servet vergisinin gelir üzerinden alınan vergilerin safi tutar tespitinde gider kaydedilemeyeceği ana kural olarak hüküm altına alınmıştır. Diğer yandan bazı faaliyetlerle iştigal eden mükellefler ile motorlu taşıt türleri gider kaydedilmeme kuralından hariç tutulmuştur. Söz konusu düzenlemenin tarihsel süreç içinde geçirdiği aşamalar ve kanuni gerekçeler dikkate alındığında, gider kaydedilmeme kuralından hariç tutulan faaliyetlerin ayrık tutulmasının sebebi ise, söz konusu mükelleflerin ana faaliyet konularının motorlu taşıtlarla ilgili olmasından dolayı vergi adaletinin sağlanabilmesi amacını taşımak olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili gider kaydedilmeme kuralının tarihsel süreç içinde geçirdiği değişim ve muhteviyat incelenerek, yapılan faaliyet ayrımının günümüzdeki farklı faaliyet çeşitliliği karşısındaki durumu vergi adaleti açısından yeniden değerlendirilmektedir. Çalışmanın sonucunda, gider kaydedilmeme kuralından hariç tutulan faaliyetlerin motorlu taşıtları ticari amaçla kullanan mükelleflerin lehine genişletilmesi gerektiği tespit edilmiş ve çözüm önerisinde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Motorlu Taşıtlar Vergisi, Giderleştirme, Vergilendirme. JEL Sınıflandırma Kodları: H20, K34, K40

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Özgür BİYAN* - Sinan AKYOL** * Doç. Dr., Bandırma Onyedi Eylül Üni.- ** Maliye Bilim Uzmanı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda motorlu taşıtlara ilişkin olarak ödenen servet vergisinin gelir üzerinden alınan vergilerin safi tutar tespitinde gider kaydedilemeyeceği ana kural olarak hüküm altına alınmıştır. Diğer yandan bazı faaliyetlerle iştigal eden mükellefler ile motorlu taşıt türleri gider kaydedilmeme kuralından hariç tutulmuştur. Söz konusu düzenlemenin tarihsel süreç içinde geçirdiği aşamalar ve kanuni gerekçeler dikkate alındığında, gider kaydedilmeme kuralından hariç tutulan faaliyetlerin ayrık tutulmasının sebebi ise, söz konusu mükelleflerin ana faaliyet konularının motorlu taşıtlarla ilgili olmasından dolayı vergi adaletinin sağlanabilmesi amacını taşımak olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili gider kaydedilmeme kuralının tarihsel süreç içinde geçirdiği değişim ve muhteviyat incelenerek, yapılan faaliyet ayrımının günümüzdeki farklı faaliyet çeşitliliği karşısındaki durumu vergi adaleti açısından yeniden değerlendirilmektedir. Çalışmanın sonucunda, gider kaydedilmeme kuralından hariç tutulan faaliyetlerin motorlu taşıtları ticari amaçla kullanan mükelleflerin lehine genişletilmesi gerektiği tespit edilmiş ve çözüm önerisinde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Motorlu Taşıtlar Vergisi, Giderleştirme, Vergilendirme. JEL Sınıflandırma Kodları: H20, K34, K40

  • Hiç yorum bulunmuyor..