Kent konseyleri, kent yaşamının geliştirilmesine ilişkin faaliyet planlarının hazırlanmasında, bu planların uygulanması ve hayata geçirilmesi süreçlerinde bütün kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca sayıları günden güne artan bu konseyler, kent yaşamına ilişkin ihtiyaçların giderilmesi ve kentin yaşam kalitesinin artırılması için elde edilen kaynakların etkin bir şekilde kullanımını ve toplumun her kesiminden kişilerin kente ilişkin karar alma süreçlerinde aktif rol almalarını destekleyen önemli bir müessese olarak karşımıza çıkmaktadır. Kent konseylerinin amaç edindikleri faaliyetlerini iktisadi alan içerisinde icra etmeleri kendilerine vergisel anlamda birtakım ödevler yüklemektedir. Öte yandan 03/07/2005 tarihinde kabul edilen Belediye Kanunu ile yerel idari yapılar arasında yerini alan söz konusu müesseselerin bugün vergi kanunlarında genel olarak tanınmadığı görülmektedir. Bu müesseselerin tüzel kişiliklerinin bulunmaması sebebiyle vergilendirmede muhatabın kim olacağı ve vergi kanunlarında belediyelere yapılan atıfların bunlara şamil olup olmadığı hususları açık değildir. Bu durum ilgili kanun hükümlerinin uygulanmasında tereddütlere sebep olabilmektedir. Çalışmamızda kent konseylerinin faaliyetleri vergi kanunları yönünden irdelenmiş olup mevzuatta açık bulunan birtakım hususlar hakkında önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Kent Konseyi, Kent Konseylerinin Vergilendirilmesi, Yerel Yönetimler. JEL Sınıflandırma Kodları: K34, H20.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Oytun YAĞLITEPE* - Abdullah YEKELER** * Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı-** Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Kent konseyleri, kent yaşamının geliştirilmesine ilişkin faaliyet planlarının hazırlanmasında, bu planların uygulanması ve hayata geçirilmesi süreçlerinde bütün kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca sayıları günden güne artan bu konseyler, kent yaşamına ilişkin ihtiyaçların giderilmesi ve kentin yaşam kalitesinin artırılması için elde edilen kaynakların etkin bir şekilde kullanımını ve toplumun her kesiminden kişilerin kente ilişkin karar alma süreçlerinde aktif rol almalarını destekleyen önemli bir müessese olarak karşımıza çıkmaktadır. Kent konseylerinin amaç edindikleri faaliyetlerini iktisadi alan içerisinde icra etmeleri kendilerine vergisel anlamda birtakım ödevler yüklemektedir. Öte yandan 03/07/2005 tarihinde kabul edilen Belediye Kanunu ile yerel idari yapılar arasında yerini alan söz konusu müesseselerin bugün vergi kanunlarında genel olarak tanınmadığı görülmektedir. Bu müesseselerin tüzel kişiliklerinin bulunmaması sebebiyle vergilendirmede muhatabın kim olacağı ve vergi kanunlarında belediyelere yapılan atıfların bunlara şamil olup olmadığı hususları açık değildir. Bu durum ilgili kanun hükümlerinin uygulanmasında tereddütlere sebep olabilmektedir. Çalışmamızda kent konseylerinin faaliyetleri vergi kanunları yönünden irdelenmiş olup mevzuatta açık bulunan birtakım hususlar hakkında önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Kent Konseyi, Kent Konseylerinin Vergilendirilmesi, Yerel Yönetimler. JEL Sınıflandırma Kodları: K34, H20.

  • Hiç yorum bulunmuyor..