Dijitalleşmeye bağlı vergi sistemi oldukça yeni bir olgu olarak var olsa da ülkeler çeşitli vergi sistemleri geliştirmektedir. Ancak hızlı bir şekilde gelişim gösteren dijital teknoloji için değişmez bir vergilendirme yasasının uygulanması oldukça zordur. Uluslararası vergi sisteminin standartlarına uygun bir şekilde yürütülen dijital vergilendirme, dijitalleşmenin sürekli gelişimi karşısında ekonomik birçok alanda büyük ölçekli değişikliklere yol açmakta ve sınırlarının daha belirgin olması konusunda çalışmaların devam etmesini gerekli hale getirmektedir. Dijital medyada gerçekleşen ekonomik faaliyetlerde büyük miktarda kâr elde edilen çevrimiçi reklamcılığın kazançlarının tespit edilerek vergilendirilmesi konusunda çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. İktisadi işbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD), Avrupa Birliği Komisyonu, 20 Grubu (G20), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve farklı ülkelerin almış olduğu kararlar ile uluslararası ölçekte dijital vergi düzenlemeleri yapılmıştır. Çalışmada uluslararası iktisadi teşkilat ve komisyonların almış olduğu vergilendirme kararlarının neler olduğu tartışılacaktır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, Türkiye ve çeşitli ülkelerin dijital reklam vergilerini uygulamada ne tür politikalar izlediği, farklılıkları ve benzerliklerini sunmaktır. Anahtar Kelimeler: Dijital Ekonomi, Dijital Medya, Dijital Reklam, Reklam Vergisi. JEL Sınıflandırma Kodları: O3, O5, M3.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.