Dijital ekonominin yükselişi, teknolojik ilerlemelerin ve internetin yaygın kullanımının bir sonucudur. Bu süreç, işletmelerin faaliyetlerini dijitalleştirmesine ve veri odaklı bir yapıya geçişine yol açmıştır. Ancak, bu dijitalleşme süreci, geleneksel vergilendirme yaklaşımlarının etkinliği konusunda bazı sorunları gündeme getirmiştir. Geleneksel vergilendirme yaklaşımları, genellikle fiziksel varlıklara dayanırken, dijital ekonomide faaliyet gösteren işletmelerin varlık ve işlem biçimleri bu modellerle uyumlu değildir. Bu durum, dijital ekonomide verilerin vergilendirilmesi konusunu, ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir tartışma konusu haline getirmiştir. Özellikle, büyük teknoloji şirketlerinin vergilendirilmesi, vergi adaleti ve ekonomik denge açısından hayati önem taşımaktadır. Bu sorunun çözümü için uluslararası iş birliği ve standartlaştırma büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma, dijital ekonominin vergilendirme sorunsalına genel bir bakış sunarken, küresel tartışmaları ve çözüm arayışlarını ele almaktadır. Bu kapsamda, verilerin vergilendirilmesi sorunu üzerinde odaklanarak dijital ekonominin vergilendirilmesine ilişkin çözüm yollarını değerlendirme fırsatı sağlamaktadır. Anahtar Kelimeler: Dijital Ekonomi, Veri, Veri Ekonomisi, Vergilendirme. JEL Sınıflandırma Kodları: H26, O31, O33.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.