Gerçek kişiler tarafından Gelir Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesinde yedi bent halinde sayılan kazanç ve iratlar kapsamında elde edilen gelirler vergilendirilmektedir. Gelir vergisinin konusunu oluşturan yedi gelir unsurunun kapsamına ve vergilendirilmesine ilişkin hükümler anılan kanunda detaylıca açıklanmıştır. Mükellefler tarafından elde edilen gelirin vergilendirilmesi ve bayanında kazanç ve iradın türü, tutarı, geliri elde eden kişinin uyruğu vb. kıstaslar önem arz etmektedir. Anahtar Kelimeler: Gelirin Toplanması, Gelirin Beyanı, Matrah, Vergi, Muafiyet, İstisna JEL Sınıflandırma Kodları: A1, K34.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Hakan DEĞİRMENCİ* - Abdullah SAĞLAM** *Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı-*Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı**

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Gerçek kişiler tarafından Gelir Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesinde yedi bent halinde sayılan kazanç ve iratlar kapsamında elde edilen gelirler vergilendirilmektedir. Gelir vergisinin konusunu oluşturan yedi gelir unsurunun kapsamına ve vergilendirilmesine ilişkin hükümler anılan kanunda detaylıca açıklanmıştır. Mükellefler tarafından elde edilen gelirin vergilendirilmesi ve bayanında kazanç ve iradın türü, tutarı, geliri elde eden kişinin uyruğu vb. kıstaslar önem arz etmektedir. Anahtar Kelimeler: Gelirin Toplanması, Gelirin Beyanı, Matrah, Vergi, Muafiyet, İstisna JEL Sınıflandırma Kodları: A1, K34.

  • Hiç yorum bulunmuyor..