Bu çalışmanın amacı, kripto paraların muhasebeleştirilmesi ve vergilendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunmaktır. Çalışmada, kripto paralar, ilgili literatür özeti muhasebeleştirme konusundaki görüşler ve örnek uygulamalarla muhasebeleştirme yöntemleri ve vergilendirmeye yönelik durumlara yer verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; kripto paraların; hazır değerler, stoklar, varlıklar, diğer maddi olmayan duran varlıklar hesapları altında muhasebeleştirilebileceği görülmüştür. Kripto paraların vergilendirilmesinde ise, ülkelerce belirlenen yasal statülerinin belirleyici olduğu ve genellikle gelir vergisi veya sermaye kazancı vergisi olarak vergilendirildikleri görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Kripto Para, Bitcoin, Muhasebeleştirme, Vergi JEL Sınıflandırma Kodları: M40, M41

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.