Petrol ve LPG piyasasının etkin bir şekilde çalışması, akaryakıt kaçakçılığının ve hileli yakıt faaliyetlerinin engellenmesi, rekabet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi amacıyla 30 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla; başta 213 sayılı Vergi Usul Kanunu olmak üzere 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda, 5307 sayılı LPG Piyasası Kanununda, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda ve bu kapsamda çıkarılan diğer alt normlarda önemli değişiklikler yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı tarafından 6 Kasım 2021 tarihli olarak yayımlanan Genelge ile de akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele faaliyetlerinde etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla sıkı tedbirler alındığı görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Akaryakıt, Kaçakçılık, Vergi, Denetim JEL Sınıflandırma Kodları: L71, E26, K34, M42

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Ertuğrul TURAN* * Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Petrol ve LPG piyasasının etkin bir şekilde çalışması, akaryakıt kaçakçılığının ve hileli yakıt faaliyetlerinin engellenmesi, rekabet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi amacıyla 30 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla; başta 213 sayılı Vergi Usul Kanunu olmak üzere 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda, 5307 sayılı LPG Piyasası Kanununda, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda ve bu kapsamda çıkarılan diğer alt normlarda önemli değişiklikler yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı tarafından 6 Kasım 2021 tarihli olarak yayımlanan Genelge ile de akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele faaliyetlerinde etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla sıkı tedbirler alındığı görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Akaryakıt, Kaçakçılık, Vergi, Denetim JEL Sınıflandırma Kodları: L71, E26, K34, M42

  • Ülkemizde ödünç para verme ile ilgili 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanununun yürürlüğe alınması suretiyle kayıt dışı olarak elde edilen tefecilik gelirlerinin kayıt altına alınması ve toplumsal zararların önlenmesi hedeflenmiştir. Daha sonra 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uygulamaya alınarak ödünç para verme ve tefecilik faaliyetleri hakkında bazı düzenlemeler yapılmıştır. Son olarak da 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununda ikrazatçıların bu faaliyetleri sonlandırılmış, ödünç para verme faaliyetlerinin belirlenen usul ve esaslara göre yapılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 241. maddesinde tefeciliğe ilişkin yeni bir suç tanımı yapılarak hapis ve para cezası yaptırımı getirilmiştir.Anahtar Kelimeler: Ödünç Para, Faiz, Tefecilik Suçu, Vergi. JEL Sınıflandırma Kodları: P24, K14, K34

  • Ölüm, vergi hukuku ve diğer hukuk dallarında çeşitli yönleriyle ele alınmaktadır. Mükelleflerin ölümü, mirası reddetmeyen kanuni ve atanmış mirasçılara bir takım mallar, borçlar, alacaklar ve haklar getirmekle birlikte bildirimde bulunma, beyanname verme ve vergi borcu ödeme gibi çok sayıda vergisel sorumluluk yüklemektedir. Mirasçıların üzerlerine düşen vergisel sorumluluklarını bilmesi, bu sorumluluklarını yerine getirirken usul ve esaslara bağlı kalması ve özellikli konularda nasıl hareket etmesi gerektiği önem taşımaktadır. Anahtar Kelimeler: Ölüm, Miras, Vergi, Sorumluluk. Jel Sınıflandırma Kodları: K34, K10

  • Hiç yorum bulunmuyor..