Gelir Vergisi Kanunu çerçevesindeki yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri finansman gider kısıtlamasına tabi olup, yıllara yaygın inşaat işi ile uğraşan mükellefler tarafından yapılan finansman giderleri işin kesin kar veya zararının tespit edildiği dönemde dikkate alınarak, her yıl itibariyle hesaplanan finansman giderlerine ilişkin kısıtlama, muhasebe kayıtlarında alt hesap grubunda izlenmektedir. Tüm sektörlerde olduğu gibi inşaat sektöründe de en önemli hususlar arasında finansman ihtiyaç ı ve finansman yönetimi sayılabilir. Asıl olan finansman ihtiyacının borçlanarak değil, öz kaynaklardan karşılanmasıdır. Ancak her işletmenin finansal yapı ve gücü birbirinden farklıdır. Bu nedenle her işletme yabancı kaynaklar yolu ile finansman ihtiyacını gidermek zorunda kalmaktadır. Kullanılan yabancı kaynakların etkin ve verimli bir nakit yönetimi ile yürütülebilmesi için tüm şantiyelerin yapım faaliyetleri ile birlikte nakit pozisyonları da yakından takip edilmeli, birtakım ek maliyetlere katlanmamak adına nakit ve nakit benzeri varlıkların yönetimindeki zamanlama son derece önemli olmaktadır. Bu itibarla, gider kısıtlaması uygulaması bu açıdan büyük bir öneme sahiptir. Makalede yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri çerçevesinde finansman gider kısıtlaması ile ilgili sorunlar tartışılarak çözüme yönelik önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri, Finansman Gider Kısıtlaması JEL Sınıflandırma Kodları: H20, H21

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Fazıl AYDIN* -Erol DEMİR** -İ. İlhan HATİPOĞLU*** *Doç. Dr. - **Doç. Dr.- *** E. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Gelir Vergisi Kanunu çerçevesindeki yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri finansman gider kısıtlamasına tabi olup, yıllara yaygın inşaat işi ile uğraşan mükellefler tarafından yapılan finansman giderleri işin kesin kar veya zararının tespit edildiği dönemde dikkate alınarak, her yıl itibariyle hesaplanan finansman giderlerine ilişkin kısıtlama, muhasebe kayıtlarında alt hesap grubunda izlenmektedir. Tüm sektörlerde olduğu gibi inşaat sektöründe de en önemli hususlar arasında finansman ihtiyaç ı ve finansman yönetimi sayılabilir. Asıl olan finansman ihtiyacının borçlanarak değil, öz kaynaklardan karşılanmasıdır. Ancak her işletmenin finansal yapı ve gücü birbirinden farklıdır. Bu nedenle her işletme yabancı kaynaklar yolu ile finansman ihtiyacını gidermek zorunda kalmaktadır. Kullanılan yabancı kaynakların etkin ve verimli bir nakit yönetimi ile yürütülebilmesi için tüm şantiyelerin yapım faaliyetleri ile birlikte nakit pozisyonları da yakından takip edilmeli, birtakım ek maliyetlere katlanmamak adına nakit ve nakit benzeri varlıkların yönetimindeki zamanlama son derece önemli olmaktadır. Bu itibarla, gider kısıtlaması uygulaması bu açıdan büyük bir öneme sahiptir. Makalede yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri çerçevesinde finansman gider kısıtlaması ile ilgili sorunlar tartışılarak çözüme yönelik önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri, Finansman Gider Kısıtlaması JEL Sınıflandırma Kodları: H20, H21

  • Hiç yorum bulunmuyor..