Covid-19 ile birlikte hayatın her alanı köklü bir şekilde değişime uğramıştır. Özellikle salgının sağlık ve ekonomi alanında sebep olduğu etkiler, küresel ölçekte ve tahrip edici bir seviyede gerçekleşmiştir. Öte yandan salgının ekonomik etkileri sebebiyle, küresel anlamda nasıl bir ekonomik kriz yaşandığı ilerleyen yıllarda daha rahat bir şekilde tespit edilecektir. Bu çalışmanın amacı, salgının makroekonomik göstergeler ve özellikle mali disiplin üzerindeki etkilerini incelemektir. Sözü edilen etkilerin mali anlamda en büyük yansıması ise “pandemi bütçesi” şeklinde de isimlendirilebilecek 2021 yılı merkezi yönetim bütçesi üzerinde görülmektedir. Bu bakımdan araştırmanın ilk bölümünde kavramsal açıdan salgının ekonomik etkileri ve bütçenin maliye politikası aracı olarak nasıl kullanılabileceği üzerinde durulmuştur. İlerleyen kısımlarda ise Covid-19 salgınının etkileri, maliye disiplini ve bütçe politikaları ışığında incelenmiş ve bu kapsamda bazı değerlendirmeler yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Covid-19 Salgını, Devlet Bütçesi, Temel Ekonomik Göstergeler JEL Sınıflandırma Kodları: H60, H61, H62

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Mustafa Doğukan ÇAKMAK* * YÖK Doktora Bursiyeri, Manisa Celal Bayar Üni., İİBF

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Covid-19 ile birlikte hayatın her alanı köklü bir şekilde değişime uğramıştır. Özellikle salgının sağlık ve ekonomi alanında sebep olduğu etkiler, küresel ölçekte ve tahrip edici bir seviyede gerçekleşmiştir. Öte yandan salgının ekonomik etkileri sebebiyle, küresel anlamda nasıl bir ekonomik kriz yaşandığı ilerleyen yıllarda daha rahat bir şekilde tespit edilecektir. Bu çalışmanın amacı, salgının makroekonomik göstergeler ve özellikle mali disiplin üzerindeki etkilerini incelemektir. Sözü edilen etkilerin mali anlamda en büyük yansıması ise “pandemi bütçesi” şeklinde de isimlendirilebilecek 2021 yılı merkezi yönetim bütçesi üzerinde görülmektedir. Bu bakımdan araştırmanın ilk bölümünde kavramsal açıdan salgının ekonomik etkileri ve bütçenin maliye politikası aracı olarak nasıl kullanılabileceği üzerinde durulmuştur. İlerleyen kısımlarda ise Covid-19 salgınının etkileri, maliye disiplini ve bütçe politikaları ışığında incelenmiş ve bu kapsamda bazı değerlendirmeler yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Covid-19 Salgını, Devlet Bütçesi, Temel Ekonomik Göstergeler JEL Sınıflandırma Kodları: H60, H61, H62

  • Hiç yorum bulunmuyor..