ticaretini yaptıkları ürünleri dijital platformlar aracılığıyla alıcılara daha kolay ulaşarak pazarlamaktadırlar. Bu şekilde yurt içine satış yapılabildiği gibi yurt dışına da kolaylıkla satış yapılabilmektedir. İşletmeler dijital platformlar aracılığıyla satışını gerçekleştirdikleri ürünleri yurt içindeki ve yurt dışındaki alıcılara posta ya da kargo yolu ulaştırmaktadır. Bu şekilde yurt dışına yapılan satışlar mikro ihracat olarak adlandırılmakta ve bu satış türü işletmelere çeşitli avantajlar sağlamıştır. Yine bu şekilde yurt dışına yapılan satışlar ülke ekonomisine de önemli katkılar sağladığından yasa koyucu bu durumu göz önüne alarak vergi kanunlarında çeşitli teşvik unsurlarını düzenlemiştir. Anahtar Kelimeler: Mikro İhracat, Teşvik, Diğer İndirimler, 7256 Sayılı Kanun Jel Sınıfladırma Kodları: A10, K10, K34

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Hakan DEĞİRMENCİ Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Ülkemizde genç girişimcilerin teknoloji içeren yenilikçi iş fikirleri çıkarılan çeşitli kanunlarla desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Söz konusu teşviklerden birisi olan teknogirişim sermaye desteğinde, örgün eğitim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok on yıl önce almış kişilere teknoloji içeren yenilikçi iş fikirlerinin teşebbüslere dönüştürülmek amacıyla yeni şirket kurmak şartıyla sermaye desteği verilmektedir. Genç girişimcilerin aktif iş hayatına katılmalarını sağlamak üzere uygulanan teknogirişim sermaye desteği uygulamasına paralel olarak teknogirişim sermayesi desteğinden faydalananların kuracakları yeni şirketlere taahhüt ettikleri sermaye ile ortak olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, sağladıkları sermaye desteklerinin beyan edilen gelirin ya da kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin yüzde yirmisini aşmayan kısmını, beyan edilen gelirin/kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabileceklerdir. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine getirilen bu uygulama ile genç girişimcilerin teknoloji içeren yenilikçi iş fikirlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

  • ticaretini yaptıkları ürünleri dijital platformlar aracılığıyla alıcılara daha kolay ulaşarak pazarlamaktadırlar. Bu şekilde yurt içine satış yapılabildiği gibi yurt dışına da kolaylıkla satış yapılabilmektedir. İşletmeler dijital platformlar aracılığıyla satışını gerçekleştirdikleri ürünleri yurt içindeki ve yurt dışındaki alıcılara posta ya da kargo yolu ulaştırmaktadır. Bu şekilde yurt dışına yapılan satışlar mikro ihracat olarak adlandırılmakta ve bu satış türü işletmelere çeşitli avantajlar sağlamıştır. Yine bu şekilde yurt dışına yapılan satışlar ülke ekonomisine de önemli katkılar sağladığından yasa koyucu bu durumu göz önüne alarak vergi kanunlarında çeşitli teşvik unsurlarını düzenlemiştir. Anahtar Kelimeler: Mikro İhracat, Teşvik, Diğer İndirimler, 7256 Sayılı Kanun Jel Sınıfladırma Kodları: A10, K10, K34

  • 7194 sayılı Kanun’un 15’inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 86’ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendin (b) alt bendinde yapılan değişiklikle birlikte mevcut düzenlemeye ilave olarak 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere mükelleflerin tevkifat yapılmak suretiyle tek veya birden fazla işverenden aldıkları ücretlerinin toplamının 103’üncü maddede yazılı vergi tarifesinin dördüncü gelir diliminde belirtilen tutarı aşması halinde bu ücret gelirlerinin tamamının yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi esası getirilmiştir. 7194 sayılı Kanunla yapılan değişikli ve ücret gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin açıklamaların yer aldığı 311 seri No.lu Gelir Vergisi Genel tebliğinde yapılan değişikliğe istinaden beyan edilmesi gereken ücret gelirlerinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-cmaddesinde yer alan vergiye tabi gelir toplamına dahil edilmeyeceği belirtilmiştir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..