Bu çalışmanın amacı, kamu kesiminde kamu harcamaları yoluyla sağlanacak etkinliğin bütçe dengesi üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, bütçe açıklarına neden olan kamu harcamalarının etkin yapılması durumunda mali denge üzerindeki etkisi çeşitli göstergeler aracılığıyla tahmin edilmektedir. Örneklem olarak seçilen 37 OECD ülkesinin kamu kesimi etkinliğinin mali denge üzerindeki etkisi verilerin eksiksiz olarak elde edilebildiği 2009-2016 dönemi için ele alınmaktadır. Bu araştırma sorusuna cevap bulabilmek için sırasıyla statik ve dinamik panel veri yaklaşımları kullanılmaktadır. Analiz sonuçlarına göre; ekonomik büyümeyle birlikte kaydedilen nüfus artışı bütçe dengesini iyileştirmekte; ancak kamu yatırımlarındaki artış bütçe açıklarına neden olarak bütçe dengesini olumsuz etkilemektedir. Bu durum beklentilerle uyumlu olmasa daborcun büyüme yaratacak etkin harcama alanlarına yönlendirilmesinin mali denge üzerindeki iyileştirici etkisiyle anlamlandırılabilmektedir. Sonuç olarak, kamu harcamalarının bütçe açıklarını arttırıcı etkisi söz konusu olmakla birlikte, kamu kesiminde etkinliğin sağlanması bütçe üzerindeki yükü anlamlı ve önemli ölçüde hafifletmektedir. Anahtar Kelimeler: Kamu Harcamaları, Bütçe Açıkları, Etkinlik, Dinamik Panel Yaklaşımı. JEL Sınıflandırması Kodları: H62, H21, H50, H10.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Onur SADIKLI* - Pelin VAROL İYİDOĞAN** * Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı - ** Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Bu çalışmanın amacı, kamu kesiminde kamu harcamaları yoluyla sağlanacak etkinliğin bütçe dengesi üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, bütçe açıklarına neden olan kamu harcamalarının etkin yapılması durumunda mali denge üzerindeki etkisi çeşitli göstergeler aracılığıyla tahmin edilmektedir. Örneklem olarak seçilen 37 OECD ülkesinin kamu kesimi etkinliğinin mali denge üzerindeki etkisi verilerin eksiksiz olarak elde edilebildiği 2009-2016 dönemi için ele alınmaktadır. Bu araştırma sorusuna cevap bulabilmek için sırasıyla statik ve dinamik panel veri yaklaşımları kullanılmaktadır. Analiz sonuçlarına göre; ekonomik büyümeyle birlikte kaydedilen nüfus artışı bütçe dengesini iyileştirmekte; ancak kamu yatırımlarındaki artış bütçe açıklarına neden olarak bütçe dengesini olumsuz etkilemektedir. Bu durum beklentilerle uyumlu olmasa daborcun büyüme yaratacak etkin harcama alanlarına yönlendirilmesinin mali denge üzerindeki iyileştirici etkisiyle anlamlandırılabilmektedir. Sonuç olarak, kamu harcamalarının bütçe açıklarını arttırıcı etkisi söz konusu olmakla birlikte, kamu kesiminde etkinliğin sağlanması bütçe üzerindeki yükü anlamlı ve önemli ölçüde hafifletmektedir. Anahtar Kelimeler: Kamu Harcamaları, Bütçe Açıkları, Etkinlik, Dinamik Panel Yaklaşımı. JEL Sınıflandırması Kodları: H62, H21, H50, H10.


    • MESUT KARACA

      02.07.2021 10:07

      Çok güzel anlatılmış, tebrik ediyorum.