Hukuk sisteminin temelini oluşturan suç ve ceza konusu, vergi hukukunda da ana unsur konumundadır. Geleneksel yaklaşımda, ceza uygulanmasıyla suç işlenmesinin önlenmesi, toplumda adalet duygusunun sağlanması, suçlunun ders alması veya caydırılması amaçlanmıştır. Çağdaş yeni yaklaşımlarda ise cezalandırıcı adalet yanında ıslah edici, onarıcı ve dönüştürücü adalet yaklaşımları da benimsenmiştir. Böylece mahkemelerin mahkûmiyet ve beraat gibi kararlar dışında hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve erteleme gibi uygulamalara yer verilmeye başlanmıştır. Bu kararlarla çağdaş adalet yaklaşımları gereğince suçun karşılığında bir ceza verilmesi sağlanırken, suçlu yeniden topluma kazandırılmakta ve mağdurun zararının tazmini sağlanmaktadır. Vergi suçları nitelik itibariyle hapis cezalarını gerektiren suçlardan olup, adli yargıda görülen davalardandır. Vergi suçları açısından verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, Vergi Usul Kanunu’nda belirlenen hemen hemen tüm vergi suçları için uygulanabilmektedir. Bu çalışmada hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesine ilişkin mahkemelerin verdiği kararların vergi suç türleri ve yıllar itibariyle sayılarının değişimi, vergi yargısı sistemi açısından faydalı ve sakıncalı yönleri üzerine bir değerlendirme yapılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Vergi suçu, vergi cezası, vergi yargısı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması. JEL Sınıflandırma Kodları: K 30, K 34.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Ramazan ARMAĞAN* Ayşe ARMAĞAN** *Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi- ** Dr. Öğr. Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Hukuk sisteminin temelini oluşturan suç ve ceza konusu, vergi hukukunda da ana unsur konumundadır. Geleneksel yaklaşımda, ceza uygulanmasıyla suç işlenmesinin önlenmesi, toplumda adalet duygusunun sağlanması, suçlunun ders alması veya caydırılması amaçlanmıştır. Çağdaş yeni yaklaşımlarda ise cezalandırıcı adalet yanında ıslah edici, onarıcı ve dönüştürücü adalet yaklaşımları da benimsenmiştir. Böylece mahkemelerin mahkûmiyet ve beraat gibi kararlar dışında hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve erteleme gibi uygulamalara yer verilmeye başlanmıştır. Bu kararlarla çağdaş adalet yaklaşımları gereğince suçun karşılığında bir ceza verilmesi sağlanırken, suçlu yeniden topluma kazandırılmakta ve mağdurun zararının tazmini sağlanmaktadır. Vergi suçları nitelik itibariyle hapis cezalarını gerektiren suçlardan olup, adli yargıda görülen davalardandır. Vergi suçları açısından verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, Vergi Usul Kanunu’nda belirlenen hemen hemen tüm vergi suçları için uygulanabilmektedir. Bu çalışmada hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesine ilişkin mahkemelerin verdiği kararların vergi suç türleri ve yıllar itibariyle sayılarının değişimi, vergi yargısı sistemi açısından faydalı ve sakıncalı yönleri üzerine bir değerlendirme yapılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Vergi suçu, vergi cezası, vergi yargısı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması. JEL Sınıflandırma Kodları: K 30, K 34.

  • Hiç yorum bulunmuyor..